Europa

Polskie województwa stoją produkcją żywności

W Unii Europejskiej w 2016 r. produkcja żywności była największym sektorem wytwórczym pod względem zatrudnienia, zatrudniającym 4,3 mln osób – podaje Eurostat.

Wiele z tych miejsc pracy znajdowało się w regionach wiejskich i peryferyjnych, co podkreślało znaczenie sektora produkcji żywności jako kluczowego w generowaniu zatrudnienia dla lokalnych społeczności.

Na poziomie UE produkcja żywności stanowiła 3,0 proc. całkowitego zatrudnienia w niefinansowej gospodarce w 2016 r.

W 2016 r. Produkcja żywności była najbardziej skoncentrowana w województwie mazowieckim w Polsce (14,8 proc. ogółu zatrudnionych) i Bretanii we Francji (13,8 proc.).

Co najmniej 6,0% niefinansowej siły roboczej w gospodarce było zatrudnionych przy wytwarzaniu produktów żywnościowych w dwudziestu czterech regionach NUTS 2 w UE, w tym:

  • cztery regiony znajdowały się w północno-wschodniej Polsce: mazowieckie (14,8 proc.), podlaskie (8,2 proc.), lubelskie (6,3 proc.) i warmińsko-mazurskie (6,2 proc.);
  • a dwa regiony w północno-zachodniej Francji: Bretania (13,8 proc.) i Kraje Loary (9,2 proc.).

Map Employment in the manufacture of food products 2016

Zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej (NACE) UE produkcja artykułów żywnościowych obejmuje szereg działań, od przetwórstwa mięsnego po produkcję mleczarską, od produkcji napojów owocowych i warzywnych po wyroby piekarnicze.

Struktura produkcji żywności jest również zróżnicowana w przypadku wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które działają głównie na rynkach lokalnych i krajowych. Jest to w przeciwieństwie do dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, które produkują i eksportują towary do Europy i poza nią.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker