Europa

W 2018 roku poprawiły się finanse państw UE

Finanse państw UE w 2018 roku znacznie się poprawiły. Deficyt i dług publiczny zarówno strefy euro (EA19), jak i UE-28 zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2017. W strefie euro deficyt budżetowy PKB spadł z 0,9 proc. w 2017 r. do 0,5 proc. w 2018 r., a w UE-28 z 1,0 proc. do 0,7 proc. – podaje Eurostat.

W 2018 roku poprawiły się finanse państw UE

W strefie euro relacja długu publicznego do PKB spadła z 87,8 proc. na koniec 2017 r. do 85,9 proc. na koniec 2018 r., a w UE 28 z 82,1 proc. do 80,4 proc.

Układając kraje w kolejności od najlepszego stanu finansów publicznych do najgorszego, to w 2018 r. zdecydowanie najlepsza sytuacja była w Luksemburgu, gdzie odnotowano nadwyżkę budżetową na poziomie +2,7 proc. Tuż za nim znalazły się Niemcy i Malta (oba +1,9 proc.), Bułgaria (+1,8 proc.) oraz Holandia (+1,5 proc.). Dodatni bilans miały również Czechy (+1,1 proc.), Grecja (+1 proc.), Dania, Słowenia i Szwecja (wszystkie +0,8 proc.), Litwa (+0,6 proc.), Chorwacja (+0,3 proc.), Austria (+0,2 proc.) i Irlandia (+0,1 proc.).

Zobacz także: Obecne reguły fiskalne UE wymagają zmian [OPINIA]

W dwóch państwach członkowskich deficyt był wyższy niż 3 proc. PKB. Były to odpowiednio Rumunia (po zaokrągleniu -3,0 proc.) i Cypr (-4,4 proc.). Oznacza to, że oba kraje złamały ustalenia UE, które mówią o nieprzekraczaniu deficytu budżetowego powyżej poziomu 3 proc. PKB. Jest to szczególnie ciekawe i zarazem niepokojące zważywszy na fakt, że w 2018 roku byliśmy w trakcie prosperity gospodarczego.

W Polsce deficyt budżetowy wyniósł 0,2 proc. PKB i był on najniższy w historii. Jednocześnie był to najniższy deficyt wśród krajów UE, które odnotowały stratę w budżecie. Z kolei dług publiczny wyniósł 48,9 proc.

Największy problem z długiem publicznym ma Grecja, najmniejszy Estonia

Pod koniec 2018 r. najniższy stosunek długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (8,4 proc.), Luksemburgu (21,0 proc.) oraz Bułgarii (22,3 proc.). Ponadto stosunkowo niski dług publiczny był w Czechach (32,6 proc.), Litwie (34,1 proc.) i Danii (34,2 proc.). 

Zobacz także: Poważne kłopoty Blue Air. Ogromne długi rumuńskiej linii lotniczej

W czternastu państwach członkowskich wskaźniki zadłużenia publicznego przekraczały 60 proc. PKB, który podobnie jak próg 3 proc. PKB w przypadku deficytu, jest progiem wyznaczonym przez UE i nie powinien on być przekraczany. Najwyższy dług odnotowano w Grecji (181,2 proc.), we Włoszech (134,8 proc.), Portugalii (122,2 proc.), na Cyprze (100,6 proc.), Belgii (100 proc.) oraz Francji ( 98,4 proc.) i Hiszpanii (97,6 proc.).

W 2018 r. wydatki rządowe w strefie euro stanowiły 47,0 proc. PKB, a dochody rządowe 46,5 proc. Dane dla UE-28 wyniosły odpowiednio 45,8 proc. i 45,1 proc. W obu przypadkach wskaźnik wydatków publicznych spadł między 2017 r. a 2018 r., a wskaźnik dochodów publicznych wzrósł.  

Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcje?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker