Europa

Polska starzeje się w szybkim tempie

Ludność Polski jest obecnie wciąż statystycznie młodsza niż średnio we wszystkich krach Unii Europejskiej. Jednak tempo, w którym przybywa u nas seniorów sprawia, że w ciągu najbliższych dekad staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw europejskich.

Raport Eurostatu „Ageing Europe. Looking at lives of older people” z października 2019 r., przytoczony w Tygodniku Gospodarczym PIE, dostarcza wielu interesujących danych statystycznych dotyczących osób starszych w UE.

Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji jest w Polsce niższy niż w 28 krajach Unii Europejskiej (UE-28), ale rośnie szybciej i zbliża się do poziomu unijnego.

W UE-28 wzrósł on z 15,8 proc. w 2001 r. do 19,7 proc. w 2018 r. (czyli o 3,9 pkt. proc.), a w Polsce odpowiednio z 12,4 proc. do 17,1 proc. (o 4,7 pkt. proc.).

Za 30 lat co trzeci Europejczyk seniorem?

W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły już 28,5 proc. obywateli UE. O ile liczba mieszkańców UE-28 wzrośnie z 513,4 mln w 2019 r. do 523,7 mln w 2050 r. (maksymalny poziom 525 mln ma osiągnąć w 2044 r.), to liczba mieszkańców Polski prawdopodobnie zmniejszy się w tym okresie z 38,0 mln do 34,9 mln.

Zdaniem analityków Eurostatu, ujemny przyrost naturalny nie będzie bowiem równoważony w Polsce przez imigrację.

Relacja osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 15-64 lat w UE w 2050 r. ma wynieść 49,9 proc.

Relacja osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 15-64 lat wynosiła w UE-28 w 2001 r. 23,5 proc., w 2018 r. wzrosła do 30,5 proc., a w 2050 r. ma wynieść 49,9 proc. O ile więc w 2001 r. na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym w UE przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, to w 2050 r. będą przypadały zaledwie 2 osoby.

W Polsce proces ten będzie przebiegał nawet szybciej. Jesteśmy jednym z czterech krajów (obok Słowacji, Irlandii i Hiszpanii), w których powyższa relacja wzrośnie ponad dwukrotnie między latami 2018 i 2050.

W 2018 r. wyniosła ona w Polsce 25,3 proc., czyli na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, ale w 2050 r. będą przypadały 2 osoby.

Słabe cyfrowe kompetencje Polaków

Wśród wielu zawartych w raporcie danych dotyczących osób starszych, zwracają uwagę informacje o niskim poziomie kompetencji cyfrowych tych osób. Przynajmniej w stopniu podstawowym posiada je w UE-28 tylko 25 proc. osób w wieku od 65 do 74 lat, podczas gdy w wieku od 25 do 64 lat – 59 proc. (w Polsce odpowiednio 8 proc. i 46 proc.).

Szczególnie duży dystans dzieli więc Polskę od średniej UE w przypadku osób starszych (trzykrotnie mniejszy odsetek). Wynika to m.in. z niskiego udziału uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w Polsce.

Nieprzygotowani do opieki nad starszymi

Zjawisko starzenia się społeczeństw występuje niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. Wynika ono ze zmniejszenia dzietności kobiet i wydłużania się ludzkiego życia.

W Polsce zjawisko to przebiega z pewnym opóźnieniem w stosunku do krajów UE-28 – zdecydowane obniżenie dzietności kobiet zanotowano w naszym kraju dopiero w latach 90. XX wieku – ale za to zdecydowanie szybciej.

Opóźnienie to jest jedną z przyczyn słabego przygotowania Polski do zmierzenia się z demograficznymi wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa. Przykładem może być znikoma liczba lekarzy geriatrów i generalnie zbyt mała liczba personelu medycznego – komentują analitycy PIE.

Otwarta licencja

 

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker