Polska

Minister Emilewicz wieszczy problemy w systemie emerytalnym

W zeszłym tygodniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w rozmowie na falach Radia ZET zauważyła, że w końcu nadejdzie trudna rozmowa na temat systemu emerytalnego.

Minister zwróciła uwagę, że rozmowa z Radą Dialogu Społecznego będzie bardzo trudna, gdyż będzie dotyczyć wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.

Zdaniem Emilewicz państwo powinno zachęcać seniorów do pozostania na rynku pracy dłużej niż pozwala na to system emerytalny. Jednocześnie minister odniosła się do powrotu rozmów ze związkowcami ws. tzw. emerytur stażowych. Przysługiwałyby one mężczyznom, którzy przepracowali 40 lat i kobietom, które na rynku pracy są 35 lat.

„Czeka nas bardzo trudna rozmowa na temat świadczeń emerytalnych, którą myślę, że musimy przeprowadzić na Radzie Dialogu Społecznego. Dziś widzimy, że nasze życie bardzo się wydłuża. Okres, kiedy nie pracujemy, a kiedy pobieramy świadczenia, zaczyna się zrównywać. Okresu, kiedy pobieramy świadczenia zaczyna być tyle samo ile tego, kiedy pracujemy” – mówiła Jadwiga Emilewicza w Radiu ZET.

Te słowa nie do końca korespondują ze wspomnianymi emeryturami stażowymi. Z jednej strony emerytury stażowe pozwalają by kobiety mogły odejść z rynku pracy nawet w wieku 55 lat, a być może wcześniej, z drugiej strony dostrzega się konieczność wydłużenia stażu pracy.

„Biorąc pod uwagę dane demograficzne, najbliższe 4 lata to czas poważnego namysłu nad demografią, gospodarką i przyjęcie rozwiązań, które pozwolą nam w przyszłości, za 20-30 lat, być społeczeństwem państwa dobrobytu. Wypracujemy tyle, że będzie nas stać na to, żeby emeryci i renciści mogli żyć w Polsce na godnych warunkach” – można było usłyszeć na falach radia.

Jednocześnie minister zwracała uwagę, że konieczne są zachęty do pozostania seniorów na rynku pracy. Można było odnieść wrażenie, że Emilewicz ma świadomość, że wiek emerytalny jest za niski. To z kolei sprawia, że przed rządem stoi poważny problem, który musi zostać rozwiązany. PiS nie wycofa się z obniżki wieku emerytalnego w związku z tym rządzący będą najprawdopodobniej szukać innych rozwiązań, które sprawią, że seniorzy będą dłużej pracować. Warto jeszcze wspomnieć o innej niezrozumiałej kwestii tj. niższego wieku emerytalnego oraz krótszego stażu dla kobiet, które żyją dłużej od mężczyzn.

Filip Lamański

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button