Polska

Spada liczba Polaków za granicą

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat czasowej migracji Polaków za granicę w 2018 roku. Okazuje się, że ubiegły rok był pierwszym od ośmiu lat kiedy liczba polskich imigrantów w innych krajach zmalała.

Zgodnie z wynikami, poza granicami w 2018 roku przebywało czasowo (powyżej 3 miesięcy) 2 mln 455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. Jest to o około 85 tys. (3 proc.) mniej niż w roku 2017. Z tej grupy 2 mln 155 tys. przebywało w Europie (86 tys. mniej niż w 2017 roku), a większość z nich, bo 2 mln 31 tys. w krajach członkowskich UE.

Najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Wielkiej Brytanii (695 tys.), Holandii (123 tys.) oraz Irlandii (113 tys.).

migracja

W porównaniu do 2017 roku liczba stałych mieszkańców naszego kraju przebywających za granicą zmniejszyła się w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Szczególnie istotne zmiany zaobserwowano na Wyspach, gdzie w ciągu roku liczba polskich emigrantów zmniejszyła się o około 98 tys. (12 proc.). Jak podaje GUS, część z tych osób wróciła do kraju, a pozostali przenieśli się do innych państw. Taki stan rzeczy wynika w dużej mierze z niepewności związanej z Brexitem.

Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Niemczech (o 3 tys.), a także w Holandii, Austrii, Czechach, Danii, Irlandii, Szwecji, Norwegii oraz innych krajach spoza UE (głównie w Szwajcarii i Islandii). Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć pod-jęcia tam pracy.                                                       

Co ciekawe, „wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana w 2018 r. była grupa wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej” – podaje GUS.

Powyższe stwierdzenie pokazuje jak bardzo Polska zaprzepaściła swoją sytuację demograficzną w tamtym czasie. Ówcześni 20 latkowie to był właśnie wyż demograficzny lat 80. który był nadzieją dla polskiej demografii. Niestety ci ludzie w olbrzymiej mierze wyjechali za granicę i bardzo często tam założyli rodziny. To jest też jedna z przyczyn fatalnej przyszłości demograficzenj naszego kraju.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button