FinansePolska

Mediana wynagrodzeń w Polsce wzrosła o 500 zł w dwa lata!

GUS przedstawił dane publikowane co dwa lata, które pokazują, jaka jest mediana wynagrodzeń w Polsce w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Najnowsza publikacja dotyczy października 2018 roku.

Mediana wynagrodzeń w Polsce wzrosła o ponad 580 złotych

Mediana wynagrodzeń jest znacznie lepszym wskaźnikiem niż średnia płaca, gdyż lepiej obrazuje strukturę płac. W przypadku średniej, przypadki skrajnie wysokich lub skrajnie niskich płac mogą skutecznie wpływać na finalną wartość wskaźnika co nie odda w pełni struktury wynagrodzeń. Wartość medianowa dzieli natomiast strukturę na pół i obrazuje wartość środkową, tzn. połowa pracowników zarabia więcej niż mediana, a połowa mniej.

W październiku 2018 roku mediana wynagrodzeń w Polsce przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 4094,98 zł brutto. To o 584,31 zł więcej niż dwa lata wcześniej. Jest to równoznaczne ze wzrostem na poziomie 16,6 proc. w ciągu dwóch lat.

W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w powyższych przedsiębiorstwach wyniosło 5003,78 zł brutto i było wyższe o ponad 900 zł od mediany. Oznacza to, że mamy do czynienia z pewnymi ekstremami, jakimi są wysokie pensje, które zawyżają wskaźnik średniej.

Zobacz także: Zarobki nauczycieli w Polsce to dno. Są na samym końcu w Europie

Najgorzej zarabiający Polacy otrzymują nie więcej niż 2224,17 zł

Jeśli chodzi o podział wynagrodzeń na mniejsze części, to 10 proc. najsłabiej zarabiających pracowników otrzymywało nie więcej niż 2224,17 zł brutto. Z kolei 10 proc. najlepiej zarabiających mogło liczyć na nie mniej niż 8239,84 zł brutto miesięcznie. Miesięczne wynagrodzenie o wysokości co najmniej 60 tys. zł brutto otrzymywało niewiele ponad 0,04 proc. pracowników, co daje nam relację w okolicach 4 osób na 10 000 pracujących w firmach, które zatrudniają powyżej 9 pracowników.

Z kolei co najmniej:

  • 50 tys. zł brutto otrzymywało 0,06 proc. pracujących,
  • 40 tys. zł brutto 0,12 proc. pracujących,
  • 30 tys. zł brutto 0,3 proc. pracujących,
  • 20 tys. zł brutto 0,94 proc. pracujących
  • 10 tys. zł brutto 6,23 proc. pracujących

Wynagrodzenie brutto wynoszące co najmniej dwukrotności płacy przeciętnej, czyli 10007,56 zł brutto otrzymywało 6,1 proc. zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Oznacza to, że w przedziale między 10 000 a 10 007,56 zł brutto mieści się 0,13 proc. pracujących. To prawie tyle samo ile wynosi liczba osób zarabiających powyżej 40 tys. zł brutto.

Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto (5003,78 zł) stanowili 66 proc. ogółu pracowników. Oznacza to, że 2 na 3 pracowników nie przekroczyło w zarobkach średniego wynagrodzenia.

16,2 proc. pracowników zarabiało miesięcznie nie więcej niż 50 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia (2501,89 zł brutto).

Z kolei co 13 pracownik (7,6 proc.) otrzymywał miesięczne wynagrodzenie brutto nie większe niż minimalna płaca krajowa, która w 2018 roku wynosiła 2100 zł brutto.

Zobacz także: Ile zarabia zawodowy kierowca? Najnowszy raport wskazuje nierówności

Różnice ze względu na płeć

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2018 r. wyniosło 5003,78 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. wyższe od średniego w badanych jednostkach (tj. wyższe o 443,46 zł), a kobiety ‒ niższe o 9,2 proc. (czyli niższe o 460,42 zł). Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. (o 903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Tutaj należy jednak zauważyć, że jeśli chcemy porównywać płace kobiet i mężczyzn, to muszą być spełnione pewne kryteria. Firma i branża w której pracują dane osoby musi być taka sama lub podobna. Wykształcenie oraz staż pracy muszą być do siebie zbliżone, a także podobne powinny być miejscowości, w których otrzymywane są wynagrodzenia. Jeśli powyższe kryteria nie są spełnione, to wówczas trudno mówić o rzetelnym porównaniu płac kobiet i mężczyzn. Gdy porównuje się menadżera do sprzątaczki lub dyrektor w korporacji do kopacza rowów, to nie można brac takich danych na poważnie. GUS nie podaje jednak jak badał rozwarstwienie płacowe pomiędzy płciami. 

Wynagrodzenia do wysokości 5003,78 zł, czyli co najwyżej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogółem brutto, otrzymało: 66 proc. zatrudnionych; 71,2 proc. kobiet oraz 60,9 proc. mężczyzn.

Analizując poszczególne subpopulacje, można stwierdzić, że miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2018 r. otrzymało w wysokości:

  • co najwyżej 2224,17 zł (decyl pierwszy) ‒ 9,2 proc. ogółu kobiet oraz 10,7 proc. mężczyzn;
  • co najwyżej 4094,98 zł (decyl piąty) ‒ 55,1 proc. kobiet oraz 45,1 proc. mężczyzn;
  • powyżej 8239,84 zł (decyl dziewiąty) ‒ 6,5 proc. kobiet oraz 13,3 proc. mężczyzn.

System podatkowo-składkowy w Polsce zwiększa nierówności dochodowe

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker