Polska

Polscy uczniowie wysoko w testach PISA. Pytanie, jak długo?

Najnowsze badanie PISA było ostatnim sprawdzianem dla polskich gimnazjalistów, który pokazał, że jakość kształcenia w polskiej edukacji stoi na bardzo wysokim poziomie.

Testy PISA, to międzynarodowe badanie sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale także z dziedziny matematyki i nauk przyrodniczych przeprowadzane przez OECD. W najnowszym badaniu z 2018 roku brali udział uczniowie z 78 krajów świata. Badanie jest przeprowadzane co trzy lata, a więc był to ostatni sprawdzian dla polskich gimnazjów i będzie to dobry materiał porównawczy dla obecnej reformy szkolnictwa, której efekty poznamy w PISA 2021.

Obecnie młodzi Polacy radzą sobie bardzo dobrze z nauką. Na 78 krajów biorących udział w badaniu Polska zajęła 10 miejsce na świecie. Warto dodać, że w PISA na ogół uczestniczą kraje wysoko rozwinięte w związku z tym są niewielkie szanse by znalazł się kraj spoza badania, który notowałby lepsze wyniki.

Czołowe miejsca należą do czterech chińskich prowincji (uwzględnianych razem), Singapuru, Hongkongu i Makau, co w pewien sposób nie powinno dziwić, gdyż w szkołach azjatyckich powszechny jest etos ciężkiej pracy. Kolejne miejsca zajęły Estonia, Kanada oraz Finlandia. Tuż za nimi uplasowały się kolejno Irlandia, Korea oraz Polska, jednak różnice między tą trójką są znikome i zawierają się w błędzie statystycznym. Podobne wyniki do Polski mają także Szwecja, Nowa Zelandia oraz USA. Gorszy rezultat osiągnęły m.in. Japonia, Dania, Norwegia oraz Niemcy.

Na płaszczyźnie UE w każdej z dziedzin plasowaliśmy się bardzo wysoko. Najgorszy rezultat polscy uczniowie osiągnęli w czytaniu, gdzie zajęli czwarte miejsce za Estonią, Finlandią i Irlandią, a przed Szwecją i Wielką Brytanią.

W przypadku matematyki młodzi Polacy znaleźli się na podium ustępując tylko Estończykom i Holendrom. Podobnie było w naukach przyrodniczych, lecz w tym przypadku lepsi od Polaków byli ponownie Estończycy oraz Finowie.

Jak wynika z badania od 2000 roku tylko sześć krajów OECD poprawiło swoje wyniki, jednak żaden z nich nie zanotował takiego wzrostu jak Polska. Zdecydowana większość krajów zrzeszonych w OECD odnotowała spadek wyników. Tak dużą zmianę w naszym kraju przypisuje się reformie edukacji z 1999 roku, która wprowadziła gimnazja.

pisa progres

W przypadku czytania ze zrozumieniem PISA zarówno w 2000 roku, jaki w 2018 roku dokładniej badała ten aspekt, dzięki czemu mamy szczegółowe dane na ten temat. Jeszcze w 2000 roku wyniki najsłabszych polskich uczniów należały do jednych z najgorszych w Europie. Taka sytuacja była jednym z powodów, dla których wydłużono kształcenie ogólne i stworzono gimnazja.

Najsłabsi uczniowie na przestrzeni 18 lat poprawili swoje wyniki o 44 pkt (wyniki najlepszych krajów przekraczają ponad 500 pkt, czyli poprawa wyniosła niespełna 10 proc.). Bardzo dobry rezultat w poprawie swoich umiejętności osiągnęli najlepsi uczniowie, którzy poprawili wyniki o 33 pkt. To plasuje ich w ścisłej światowej czołówce. Dzięki odpowiednim działaniom w Polsce ograniczono liczbę uczniów, którzy nie posiadają podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem, co jest kluczowej dla dalszych postępów na ścieżce edukacyjnej.

W PISA 2018 spośród krajów UE tylko w Estonii, Holandii, Polsce i Finlandii więcej niż 20 proc. uczniów osiągnęło najwyższy poziom umiejętności, w którejś z trzech badanych dziedzin.

OECD zwróciło również uwagę na to, że Polska i Estonia to jedyne kraje w organizacji, które są w czołówce zestawienia, a zarazem, w przeliczeniu na jednego ucznia, wydają znacznie poniżej średniej OECD.

W danych testów PISA można wywnioskować, że polski system edukacji stał na bardzo wysokim poziomie, który zapewniał czołowe miejsca w światowych rankingach. Było to ostatnie badanie polskich gimnazjalistów i zasadnym jest pytanie jak poradzą sobie młodzi Polacy w kolejnym badaniu, które będzie już obejmować roczniki po reformie edukacji przeprowadzonej przez rząd PiS.    

Więcej informacji tutaj

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button