Komentarze I Analizy

Różnice między emeryturami mężczyzn i kobiet są wyraźne, a będą większe

Z tegorocznych danych ZUS wynika, że drastycznie rośnie odsetek wypłacanych emerytur poniżej 500 zł brutto miesięcznie. Niemniej jednak emerytury ciągle są stosunkowo wysokie, to w głównej mierze zasługa starego portfela.

Obecnie w Polsce jest 5,7 mln emerytów, z których 214,9 tys. pobiera minimalne świadczenia.

Aż o 31,3 proc. wzrosła liczba emerytów pobierająca świadczenia do kwoty 500 zł miesięcznie. Są to osoby, które nie miały odpowiedniego, udokumentowanego stażu pracy (20 lat kobiety, 25 lat mężczyźni), który gwarantowałyby im prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego.

W ogólnej strukturze populacji dominanta przedziałowa wynosi od 1600,01 zł do 2000 zł. Emeryturę mieszczącą się w tym zakresie pobiera 21 proc. wszystkich emerytów. Co ciekawe oprócz wzrostu świadczeń poniżej 500 zł rośnie także liczba wypłacanych emerytur powyżej 5 tys. zł. W stosunku do 2018 roku ich liczba wzrosła aż o 33,6 proc., co przekłada się na wzrost o 44 tys. osób do poziomu 174,8 tys.

ZUS podaje, że w tym roku emeryturę przekraczającą 10 tys. złotych pobierało 427 osób, w czym zawierało się 11 osób ze świadczeniami powyżej 15 tys. złotych.

Z danych ubezpieczyciela wynika, że w grupie osób pobierających emeryturę, około 60 proc. stanowiły kobiety, a 40 proc. mężczyźni. Wynika to z niższej liczebności mężczyzn w starszych grupach wiekowych, a także z wyższego wieku emerytalnego dla płci męskiej.

W przypadku kobiet aż 34,6 proc. z nich pobiera emeryturę niższą niż 1600 zł brutto. Z kolei wśród mężczyzn jest to tylko 8,6 proc.

Jeszcze bardziej jest jaskrawa sytuacja w przypadku emerytur niższych niż 1200 zł. Wśród kobiet 12,1 proc. świadczeń nie przekracza wymienionej kwoty, podczas gdy wśród mężczyzn jest to zaledwie 2,7 proc.

Największa liczba emerytur wypłacanych kobietom zawiera się w przedziale od 1600,01 zł do 1800 zł i jest to 14,2 proc. W przypadku mężczyzn przedział ten jest większy i wynosi 2200,01 zł do 2400 zł. Emeryturę zawierającą się w tym przedziale  pobiera 9,5 proc. emerytów. Spoglądając na rozkład wysokości emerytur można stwierdzić, że wśród mężczyzn jest on bardziej płaski niż wśród kobiet, gdzie koncentracja jest wyższa przy niższych świadczeniach.

W porównaniu z 2018 rokiem aż o 43,1 proc. (8,3 tys.) wzrosła liczba kobiet pobierających emeryturę powyżej 5 tys. zł. Jednakże kobiety z tak dużymi świadczeniami stanowią 0,8 proc. populacji emerytów, podczas gdy mężczyźni to już 6,4 proc.

Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu 2019 roku wyniosła 2 276,99 zł, dla mężczyzn – 2 843,06 zł, zaś dla kobiet  – 1 901,44 zł.

ogół emeryci

Rys. 1.

Dominantą, czyli najczęściej pobieranym świadczeniem była emerytura w wysokości 1 727,62 zł pobierana przez 305,9 tys. osób. W przypadku mężczyzn dominantą było 2 271,16 zł pobierane przez 103,6 tys. mężczyzn (Rys. 2.), z kolei dla kobiet 1626,07 zł , którą pobierało 239,3 tys. emerytek (Rys. 3.).

mezczyzni emeryci

Rys. 2.

Analizując wykresy, na którym znajduje się mediana, dominanta oraz średnia można zauważyć, że w przypadku kobiet (Rys.3.), kwestią czasu jest aż dominantą stanie się świadczenie minimalne, co w przypadku mężczyzn w najbliższej przyszłości jest praktycznie niemożliwe. Wynika to z krótszej aktywności kobiet na rynku pracy spowodowanej między innymi macierzyństwem, oraz niższym wiekiem emerytalnym. Wpływ na wysokość emerytur mają często także niższe zarobki kobiet. To wszystko istotnie wpływa na wysokość świadczeń, których sposób wyliczania jest stosunkowo prosty. Wysokość zgromadzonego kapitału podzielona przez liczbę miesięcy, która pozostała nam średnio do przeżycia. Z tego też powodu różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami w wysokości emerytur jest tak duża i będzie jeszcze większa, gdyż do głosu będzie coraz mocniej dochodził nowy portfel, a coraz mniejsze znaczenie będzie miał portfel stary, który był znacznie hojniejszy dla emerytów.

kobiety emeryci

Rys.3.

Filip Lamański

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button