Polska

Szykuje się dodatni bilans handlowy w 2019 roku

Wiele wskazuje na to, że bilans handlowy Polski w 2019 roku będzie dodatni. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń–październik br. wyniosły w cenach bieżących 845,4 mld PLN w eksporcie oraz 840,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ujemne i wyniosło 13,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem–październikiem 2018 roku eksport wzrósł o 6,7 proc., a import o 4,3 proc. – podaje GUS.

Szykuje się dodatni bilans handlowy w 2019 roku

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 220,9 mld USD, a import 219,8 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,8 proc., a w imporcie o 3 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,9 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 196,6 mld EUR, a import 195,5 mld EUR (wzrost w eksporcie o 5,3 proc., a w imporcie o 3 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1,1 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,3 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,8 proc. (w tym UE 79,9 proc.), a w imporcie – 65,6 proc. (w tym UE 57,9 proc.), wobec odpowiednio 87,2 proc. (w tym UE 80,6 proc.) i 66,3 proc. (w tym UE 59,1 proc.) w analogicznym okresie ub. roku.

Zobacz także: Polska drugim eksporterem AGD na świecie! Więcej sprzedają tylko Chiny

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1 proc., a w imporcie 7,8 proc., wobec odpowiednio 5,7 proc. i 8,8 proc. w styczniu–październiku 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się –  minus 163,3 mld PLN (minus 42,7 mld USD, minus 38 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 14,7 mld PLN (minus 3,9 mld USD, minus 3,5 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 182,7 mld PLN (47,7 mld USD, 42,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 188,8 mld PLN (49,3 mld USD, 43,9 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Po dziesięciu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec oraz Włoch.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,6 proc.), a importu ogółem – 63,7 proc. (wobec 64,9 proc. w styczniu–październiku 2018 r.).

import eksport pazdziernik2019

Zobacz także: Uzbekistan może okazać się nadzieją dla polskiego eksportu. Dlaczego?

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 p.proc. i wyniósł 27,7 proc., a w imporcie o 0,7 p. proc. i stanowił 21,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 49,7 mld PLN (13 mld USD, 11,5 mld EUR) wobec 40,2 mld PLN (11,3 mld USD, 9,4 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.

Bilans handlowy w 2019 roku będzie dodatni, mimo wzrostu importu

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 618,5 mld PLN, w tym z UE – 578,6 mld PLN, wobec odpowiednio 602,8 mld PLN, w tym z UE 566,8 mld PLN w analogicznym okresie 2018 roku.

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że Polska jest na dobrej drodze do zanotowania dodatniego salda wymiany handlowej w 2019 roku. Ponadto istotnym czynnikiem jest dywersyfikacja rynków zbytu i nabycia, co należy traktować pozytywnie, gdyż korzystnie wpływa na odporność handlu na wahania koniunkturalne.  

Polska świecową potęgą. Eksportujemy więcej niż Chiny!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker