Uncategorized

Imigranci w Polsce są bardziej pracowici od Polaków

OECD przedstawiła statystyki dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w krajach członkowskich organizacji. Z danych wynika, że różnice pomiędzy państwami są wyraźne.

Najbardziej pracowitymi imigrantami są osoby przyjeżdżające na Islandię, gdzie współczynnik zatrudnienia wśród obcokrajowców wynosi 82,5 proc. Jest on również bardzo wysoki w Czechach i Izraelu, gdzie wynosi odpowiednio 79,4 proc. oraz 78,8 proc.

Co ciekawe z podanej trójki tylko na Islandii współczynnik zatrudnienia wśród rodowitych mieszkańców jest wyższy niż wśród osób przybywających z zewnątrz i wynosi on 85,4 proc. W przypadku Czech i Izraela wyższy odsetek pracujących jest wśród imigrantów niż wśród ludności miejscowej. Współczynnik zatrudnienia u naszych południowych sąsiadów wynosi 74,6 proc., a wśród Izraelczyków 66,6 proc.

W całym OECD krajów, w których imigranci są bardziej pracowici niż rodowici mieszkańcy jest kilka. Wśród nich jest Chile, gdzie różnica między współczynnikiem zatrudnienia wśród imigrantów i wśród autochtonów jest największa. Jest to odpowiednio 73,9 proc. wśród przybyszów z zewnątrz i 59,3 proc. wśród Chilijczyków. To największa dysproporcja na korzyść imigrantów w całej OECD. Bardzo duża różnica jest również w Izraelu oraz Luksemburgu, gdzie współczynnik zatrudnienia wynosi odpowiedni 71,4 proc. wśród imigrantów i 61,8 proc. wśród Luksemburczyków.

Najniższy współczynnik zatrudnienia w Turcji

Z kolei najniższy współczynnik zatrudnienia wśród imigrantów jest w Turcji, gdzie wynosi on zaledwie 47,4 proc. Niemniej jednak wśród osób urodzonych w Turcji jest on również bardzo niski i wynosi 52,1 proc. Odpowiedź na pytanie skąd tak niskie wskaźniki w Turcji uzyskamy, gdy spojrzymy na podział ze względu na płeć. Ze względu na kulturę muzułmańską współczynnik zatrudnienia kobiet jest bardzo niski w stosunku do mężczyzn. Wśród rodowitych Turków wynosi on odpowiednio 71 do 33 proc. na rzecz mężczyzn. Podobnie jest w przypadku imigrantów, gdzie proporcja wynosi 68,5 do 27,9 proc. na korzyść płci męskiej.

oecd imigranci

Największa różnica we współczynniku zatrudnienia między rodowitymi mieszkańcami a imigrantami jest w Szwecji i w Holandii. Wśród Szwedów aż 80,8 proc. jest osobami pracującymi, z kolei w przypadku imigrantów współczynnik ten wynosi zaledwie 66,7 proc. W Holandii natomiast jest to odpowiednio 79,2 proc. oraz 64,9 proc. 

W Polsce imigranci są pracowici

W Polsce podobnie jak w pierwszej grupie krajów, współczynnik zatrudnienia wśród imigrantów jest wyższy niż wśród Polaków. W naszym kraju wśród osób przybywających z innych państw odsetek zatrudnionych wynosi 73 proc., podczas gdy wśród Polaków jest to 67,3 proc. Przytoczone wskaźniki pokazują, że Polska jest głównie celem zarobkowym i imigranci przybywają do naszego kraju głównie w celu podjęcia pracy. To bardzo ważna informacja w kontekście prowadzonej kampanii dezinformacyjnej mówiącej, że imigranci przyjeżdżają do Europy, w tym także do Polski, aby uzyskać benefity socjalne. Dane OECD pokazują, że tak nie jest i imigranci zawyżają współczynnik zatrudnienia w Polsce, a nie go obniżają.

Patronite

Polecane artykuły

Back to top button