Uncategorized

Produktywność imigrantów w Polsce jest większa od tej Polaków

OECD przedstawiła statystyki dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w krajach członkowskich organizacji. Z danych wynika między innymi, że produktywność imigrantów w Polsce jest większa od tej Polaków.

Najbardziej pracowici imigranci przyjeżdżają do Islandii, Czech oraz Izraela

Najbardziej pracowitymi imigrantami są osoby przyjeżdżające na Islandię, gdzie współczynnik zatrudnienia wśród obcokrajowców wynosi 82,5 proc. Jest on również bardzo wysoki w Czechach i Izraelu, gdzie wynosi odpowiednio 79,4 proc. oraz 78,8 proc.

Co ciekawe z podanej trójki tylko na Islandii współczynnik zatrudnienia wśród rodowitych mieszkańców jest wyższy niż wśród osób przybywających z zewnątrz i wynosi on 85,4 proc. W przypadku Czech i Izraela wyższy odsetek pracujących jest wśród imigrantów niż wśród ludności miejscowej. Współczynnik zatrudnienia u naszych południowych sąsiadów wynosi 74,6 proc., a wśród Izraelczyków 66,6 proc.

Zobacz także: Liczba imigrantów z Ukrainy rośnie, mimo pandemii

W całym OECD krajów, w których imigranci są bardziej pracowici niż rodowici mieszkańcy jest kilka. Wśród nich jest Chile, gdzie różnica między współczynnikiem zatrudnienia wśród imigrantów i wśród autochtonów jest największa. Jest to odpowiednio 73,9 proc. wśród przybyszów z zewnątrz i 59,3 proc. wśród Chilijczyków. To największa dysproporcja na korzyść imigrantów w całej OECD. Bardzo duża różnica jest również w Izraelu oraz Luksemburgu, gdzie współczynnik zatrudnienia wynosi odpowiedni 71,4 proc. wśród imigrantów i 61,8 proc. wśród Luksemburczyków.

Najniższy współczynnik zatrudnienia w Turcji

Z kolei najniższy współczynnik zatrudnienia wśród imigrantów jest w Turcji, gdzie wynosi on zaledwie 47,4 proc. Niemniej jednak wśród osób urodzonych w Turcji jest on również bardzo niski i wynosi 52,1 proc. Odpowiedź na pytanie skąd tak niskie wskaźniki w Turcji uzyskamy, gdy spojrzymy na podział ze względu na płeć. Ze względu na kulturę muzułmańską współczynnik zatrudnienia kobiet jest bardzo niski w stosunku do mężczyzn. Wśród rodowitych Turków wynosi on odpowiednio 71 do 33 proc. na rzecz mężczyzn. Podobnie jest w przypadku imigrantów, gdzie proporcja wynosi 68,5 do 27,9 proc. na korzyść płci męskiej.

oecd imigranci

Zobacz także: Turkish Airlines nie będzie przyjmować obywateli Syrii, Iraku i Jemenu

Największa różnica we współczynniku zatrudnienia między rodowitymi mieszkańcami a imigrantami jest w Szwecji i w Holandii. Wśród Szwedów aż 80,8 proc. jest osobami pracującymi, z kolei w przypadku imigrantów współczynnik ten wynosi zaledwie 66,7 proc. W Holandii natomiast jest to odpowiednio 79,2 proc. oraz 64,9 proc.

Produktywność imigrantów w Polsce jest większa od tej Polaków

W Polsce podobnie jak w pierwszej grupie krajów współczynnik zatrudnienia wśród imigrantów jest wyższy niż wśród Polaków. W naszym kraju wśród osób przybywających z innych państw odsetek zatrudnionych wynosi 73 proc., podczas gdy wśród Polaków jest to 67,3 proc. Przytoczone wskaźniki pokazują, że Polska jest głównie celem zarobkowym i imigranci przybywają do naszego kraju głównie w celu podjęcia pracy. To bardzo ważna informacja w kontekście prowadzonej kampanii dezinformacyjnej mówiącej, że imigranci przyjeżdżają do Europy, w tym także do Polski, aby uzyskać benefity socjalne. Dane OECD pokazują, że tak nie jest i imigranci zawyżają współczynnik zatrudnienia w Polsce, a nie go obniżają.

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker