Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcje?

Dług publiczny jest powszechnym zjawiskiem w dzisiejszych gospodarkach. Jedne kraje utrzymują go na niskim poziomie, inne na wysokim. Pewne jest, że ma on pewne zadanie w kształtowaniu gospodarczej rzeczywistości. Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami tego sektora. Zadłużenie obejmuje różne … Czytaj dalej Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcje?