Komentarze I Analizy

MFW: Progresywne opodatkowanie jest kluczowym elementem skutecznej polityki fiskalnej

W ciągu ostatniej dekady nierówności stały się jednym z najbardziej złożonych i dokuczliwych wyzwań w światowej gospodarce – podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Nierówność szans. Nierówności między pokoleniami. Nierówności między kobietami i mężczyznami. I oczywiście nierówność dochodów i bogactwa. Wszystkie są obecne w naszych społeczeństwach i – niestety – w wielu krajach, gdzie nieustannie rosną.

Dobrą wiadomością jest to, że mamy narzędzia do rozwiązywania tych problemów, pod warunkiem, że są chęci by to zrobić. Pomimo politycznych trudności we wdrażaniu reform, warto podjąć wysiłki na rzecz wzrostu i wydajności.

Polityka walki z nierównością

Zwalczanie nierówności wymaga ponownego przemyślenia. Po pierwsze, na temat polityki fiskalnej i progresywnego opodatkowania – podaje MFW.

Zdaniem Funduszu progresywne opodatkowanie jest kluczowym elementem skutecznej polityki fiskalnej. Badania MFW pokazują, że w górnej części rozkładu dochodów krańcowe stawki podatkowe można podnieść bez poświęcania wzrostu gospodarczego.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w poborze podatków zdaniem MFW może być również częścią kompleksowej strategii na rzecz zwiększenia dochodów krajowych. Ograniczenie korupcji może zarówno poprawić zbieranie, jak i zwiększyć zaufanie do rządu. Co najważniejsze, strategie te mogą zapewnić niezbędne zasoby do inwestowania w poszerzanie możliwości społeczności i osób, które pozostają w tyle.

MFW infromuje, że budżetowanie według płci jest kolejnym cennym narzędziem fiskalnym w walce o zmniejszenie nierówności. Podczas gdy wiele krajów uznaje potrzebę równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, rządy mogą wykorzystywać budżetowanie według płci do strukturyzacji wydatków i podatków w celu dalszego zwiększenia równości płci – zwiększając udział kobiet w sile roboczej, a tym samym zwiększając wzrost i stabilność.

Po drugie, polityka wydatków socjalnych ma coraz większe znaczenie w walce z nierównością. Jeśli zostaną właściwie wykonane, mogą odegrać podstawową rolę w zmniejszaniu nierówności dochodów i ich szkodliwych skutków dla nierówności szans i spójności społecznej.

Na przykład edukacja przygotowuje młodych ludzi do stania się produktywnymi dorosłymi, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Opieka zdrowotna ratuje życie, a także może poprawić jakość życia. Programy emerytalne mogą pozwolić osobom starszym zachować godność w starszym wieku.

Zdolność do zwiększenia wydatków socjalnych jest również niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Nowe badanie MFW pokazuje, że wymagany wzrost jest bardzo zróżnicowany  w poszczególnych krajach.

Jako przykład: w kluczowych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i infrastruktura, MFW szacuje, że gospodarki wschodzące będą wymagały dodatkowych wydatków każdego roku – osiągając poziom około 4 punktów procentowych wyższy w odniesieniu do PKB w 2030 r. Dla porównania wskaźnik ten wzrośnie o  15 punktów procentowych w stosunku do PKB w przeciętnym kraju rozwijającym się o niskim dochodzie na mieszkańca.

Po trzecie, zmiany struktury gospodarki mogłyby dodatkowo wspierać wysiłki na rzecz zmniejszenia nierówności poprzez zmniejszenie kosztów dostosowań, minimalizację dysproporcji regionalnych i przygotowanie pracowników do obsadzenia rosnącej liczby tzw. zielonych miejsc pracy.

Aktywna polityka rynku pracy może zwiększać umiejętności pracowników i zmniejszać okresy bezrobocia. Należy pomyśleć o pomocy w poszukiwaniu pracy, programach szkoleniowych, a w niektórych przypadkach o ubezpieczeniu płac.

Ułatwienie mobilności pracowników w firmach, branżach i regionach minimalizuje koszty dostosowania i promuje szybkie ponowne zatrudnienie. Zasady dotyczące mieszkań, kredytu i infrastruktury mogą wspierać mobilność pracowników.

Geograficznie ukierunkowane polityki i inwestycje mogą uzupełniać istniejące transfery socjalne.

Jak MFW wspiera kraje w zmniejszaniu nierówności?

W ostatnim dziesięcioleciu wysiłki MFW mające na celu walkę z nierównościami zostały włączone w działania w zakresie nadzoru, pożyczek, badań i rozwoju zdolności, co będzie także kontynuowane w nadchodzącej dekadzie.

Podstawą podejścia MFW do kwestii integracji gospodarczej jest strategia wydatków socjalnych.

Współpraca Funduszu z krajami zaczyna się od założenia, że ​​wydatki socjalne muszą być odpowiednie, a jednocześnie wydajne i finansowane w sposób zrównoważony. To nie są tylko mierniki. Są to główne zasady leżące u podstaw porady politycznej MFW.

Na przykład, jeśli wydatki socjalne są niewystarczające do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju lub do ochrony znacznej części ubogich i wrażliwych gospodarstw domowych, należy je zwiększyć.

Podobnie zmiana demograficzna spowoduje przesunięcie kwestii stabilności budżetowej na pierwszy plan dyskusji na temat wydatków socjalnych, w tym wydatków na zdrowie i emerytury.

Realizacja w praktyce

W trakcie realizacji programu wspieranego przez MFW Egipt ponad dwukrotnie zwiększył transfery pieniężne, docierające do 2,3 miliona gospodarstw domowych.

W Ghanie MFW pomógł stworzyć miejsce w budżecie, aby zwiększyć wydatki na edukację publiczną, aby Ghana mogła osiągnąć swój cel powszechnego szkolnictwa średniego.

MFW doradzał także Japonii przy opracowywaniu opcji reformy emerytalnej, tak niezbędnej dla starzejącego się społeczeństwa.

„Co ważne, zdajemy sobie sprawę, że nikt nie korzysta z kolejnego błyszczącego na półce raportu. Z tego powodu pracujemy nad wdrożeniem naszej strategii wydatków socjalnych, wplatając ją w strukturę naszej pracy, aby nasze zaangażowanie było lepiej dostosowane do preferencji i okoliczności specyficznych dla danego kraju” – komentują ekonomiści MFW.

Współpraca z partnerami

Niezależnie od tego, czy chodzi o walkę z nierównościami, czy zaangażowanie w wydatki społeczne, nie można tego robić samemu.

MFW nawiązuje partnerstwa z organizacjami międzynarodowymi, środowiskami akademickimi, władzami krajowymi, a także z sektorem prywatnym współpracując w celu ulepszenia polityki wydatków socjalnych kładąc podwaliny pod realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Ponadto organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy i Międzynarodowa Organizacja Pracy, mają nieocenioną wiedzę na temat wydatków socjalnych.

„Oczywiście nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o wydatki społeczne. Kraje mają różne preferencje, stoją przed różnymi wyzwaniami i dążą do różnych celów. Ale pracując razem, jesteśmy bardziej skłonni zadawać właściwe pytania, a tym samym znajdować właściwe odpowiedzi” – konkludują ekonomiści MFW.

Tekst powstał na podstawie artykułu opublikowanego na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

WESPRZYJ NAS NA PATRONITE!  —–> https://patronite.pl/OG

patornite2

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker