Drogi I mosty

Drogowcy zwórcą większą uwagę na bezpieczeństwo pieszych

W listopadzie 2019 r. przekroczono w Polsce liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 146,4 km takich tras, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 450,3 km dróg ekspresowych. W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

2020 rok i nowe drogi 

Obecnie jest 1003,8 km dróg w realizacji, z czego w tym roku udostępnionych zostanie co najmniej 116,8 km. Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza będzie można sprawnie dotrzeć do granicy z Czechami. W realizacji są też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami – po wybudowaniu tego odcinka zostanie uzyskany ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą.

W 2020 r. GDDKiA planuje udostępnić 116,8 km na 12 zadaniach:

 • A2 węzeł Lubelska – węzeł Konik (5,6 km)
 • A2 węzeł Konik – obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)
 • S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonia (13,5 km)
 • S5 Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km)
 • S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa – II jezdnia (6,4 km)
 • S17 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)
 • S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)
 • S61 obwodnica Szczuczyna – II jezdnia (6,6 km)
 • obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km)
 • obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km)
 • obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km)
 • obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km)

Realizowane są również wszelkie, możliwe działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie:

 • węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa (4,62 km)
 • węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)
 • węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska (7,45 km)

Działania na istniejącej sieci

W ramach prowadzonych w trakcie roku prac GDDKiA chce stale podnosić poziom bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych, w tym w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Na działania te składają się m.in. wymiana nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, budowa rond, budowa sygnalizacji świetlnych czy uspokajanie ruchu poprzez wytyczanie wysepek. W ramach prowadzonych w tym roku prac w wielu miejscach zbudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych, ustawione zostaną ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od ruchu samochodowego. Powstaną również kolejne drogi rowerowe. Wytyczane będę również nowe przejścia dla pieszych i budowane kładki nad drogami.

Przykładowe inwestycje:

 • rozbudowa 22 km drogi krajowej nr 16 na odcinku Augustów – Głęboki Bród (wzmocnienie konstrukcji jezdni, nowe ciągi rowerowo-piesze, zatoki do kontroli pojazdów i zatoki autobusowe),
 • rozbudowa 2,5 km drogi krajowej nr 63 na odcinku: przejście przez m. Wygoda,
 • budowa obejścia m. Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór – Sporysz (budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy, budowa przejazdów gospodarczych w ciągu drogi lokalnej, nowe ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe),
 • budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu DK82 w m. Łęczna,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK92 w miejscowości Brójce (nowe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, powstaną nowe wysepki, azyle dla pieszych oraz chodniki).

Audyt przejść dla pieszych trwa

Ponadto kontynuowany jest rozpoczęty jeszcze w 2019 roku audyt przejść dla pieszych. Przeprowadzają go audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Kontrolują przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA, szczególnie zwracając uwagę na:

 • prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
 • warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
 • stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
 • stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
 • możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
 • prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
 • prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki raportu zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym tych wszystkich działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i spadek liczby ofiar śmiertelnych.

Rozpoczęcie GPR 2020…

Co pięć lat GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich przeprowadzają Generalny Pomiar Ruchu. Na sieci dróg krajowych znajdujących się pod zarządem GDDKiA, pierwszy z pomiarów zaplanowany jest na 23 stycznia. W tym roku pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystana zostanie metoda wideorejestracji, uzupełniana dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około procent wszystkich punktów).

Pomiary w podstawowym cyklu będą prowadzone w dziewięciu specjalnie wybranych dniach w ciągu roku i składają się na nie cztery dni z pomiarem 24-godzinnym oraz pięć dni z pomiarem 16-godzinnym (dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe).

Syntezę wyników pomiaru ruchu poznamy wiosną, a szczegółowe dane jesienią 2021 r. Oprócz tego GDDKiA prowadzi w sposób ciągły automatyczne pomiary ruchu w wybranych lokalizacjach na sieci dróg krajowych. 

…oraz GPH 2020

Kolejnym pomiarem, jaki przeprowadzimy w tym roku, będzie Generalny Pomiar Hałasu. Tak jak GPR wykonywany jest w cyklu pięcioletnim. W przypadku GDDKiA badania przeprowadzane są na odcinkach dróg o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 proc., w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów.

Pomiary prowadzone będą w ok. 270 punktach na terenie całego kraju, przy czym w każdym punkcie przez 24 godziny na dobę. Przeprowadzać je będą wybrani w przetargu wykonawcy, posiadający wymaganą w przepisach dotyczących ochrony środowiska akredytację.

Pomiary poziomu hałasu będą wykonane w okresie wiosny (od 20 kwietnia do 18 czerwca) lub jesieni (od 7 września do 9 października). Pomiary będę wykonywane w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Będą się rozpoczynały nie wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22:00, a ich koniec przewidziany jest nie później niż w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie 6:00. Pomiary będą musiały być przeprowadzone przy określonych warunkach atmosferycznych dotyczących temperatury, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz braku opadów atmosferycznych.

Szczegółową mapę z inwestycjami drogowymi znajdziecie pod tym linkiem: http://ssc.siskom.waw.pl/?fbclid=IwAR2HIqg5XWt-nEkMrp3VDwgsurmqWQ1UypqvhQtYHYNadg5cVT7DBlRL8dA

 

WESPRZYJ NAS NA PATRONITE!  —–> https://patronite.pl/OG

patornite2

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker