Polska

Wstępne dane PKB za 2019 rok. Gospodarka spowolniła

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku był realnie wyższy o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1% w 2018r. (w cenach stałych roku poprzedniego) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2019r. wzrósł realnie o 4,0%, wobec 5,1% w 2018 r. Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

-wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 5,1% w 2018r.,

-wartość dodana brutto w przemyśle w 2019 r. wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.,

-wartość dodana brutto w budownictwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 2,8%, wobec wzrostu o 12,2% w 2018 r.,

-wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 4,7%, wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% przy wzroście PKB o 4,0%. W 2018r. popyt krajowy wzrósł o 5,3%  przy wzroście PKB o 5,1%. Spożycie ogółem w 2019 r. wzrosło realnie o 4,0%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 4,1% oraz o 4,3%).

Powyższe dane potwierdzają jednocześnie informacje o tym, że Polska gospodarka w stosunku do 2018 roku mocno zwolniła. Dane te są jednak zgode z przewidywaniami, które zakładały, że wzrost gospodarczy nie spadnie poniżej 4 proc. Warto jednak dodać, że początkowo zakładano wyższy wzrost PKB.

WESPRZYJ NAS NA PATRONITE!

patornite2

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker