Polska

Wstępne dane PKB za 2019 rok. Gospodarka spowolniła

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku był realnie wyższy o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1% w 2018r. (w cenach stałych roku poprzedniego) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2019r. wzrósł realnie o 4,0%, wobec 5,1% w 2018 r. Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

-wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 5,1% w 2018r.,

-wartość dodana brutto w przemyśle w 2019 r. wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.,

-wartość dodana brutto w budownictwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 2,8%, wobec wzrostu o 12,2% w 2018 r.,

-wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 4,7%, wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% przy wzroście PKB o 4,0%. W 2018r. popyt krajowy wzrósł o 5,3%  przy wzroście PKB o 5,1%. Spożycie ogółem w 2019 r. wzrosło realnie o 4,0%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 4,1% oraz o 4,3%).

Powyższe dane potwierdzają jednocześnie informacje o tym, że Polska gospodarka w stosunku do 2018 roku mocno zwolniła. Dane te są jednak zgode z przewidywaniami, które zakładały, że wzrost gospodarczy nie spadnie poniżej 4 proc. Warto jednak dodać, że początkowo zakładano wyższy wzrost PKB.

WESPRZYJ NAS NA PATRONITE!

patornite2

Polecane artykuły

Back to top button