Polska

Polski handel przebił barierę 1 biliona złotych i rok zakończył na plusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 roku wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 3,6 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 264,5 mld USD, a import 262,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1 proc., a w imporcie o 2,8 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld USD, a w 2018 r. wyniosło minus 5,4 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 253,8 mld EUR, a import 234,0 mld EUR (wzrost w eksporcie o 5,5 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld EUR, a w 2018 r. wyniosło minus 4,6 mld EUR.

Zobacz także: Polska jest w tym eksportową potęgą. Wyprzedzamy nawet Chiny

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. w tym UE 79,8 proc. (wobec odpowiednio 87,1 proc. w tym UE 80,6 proc. w 2018 roku), a w imporcie – 65,5 proc. w tym UE 57,7 proc. (65,9 proc. w tym UE 58,8 proc w 2018 roku). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1 proc (5,8 proc. w 2018 r.), a w imporcie 7,9 proc. (8,9 proc. w 2018 r.).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 193,9 mld PLN i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 17,6 mld.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 219,3 mld PLN, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 228,2 mld PLN.

Zobacz także: Uzbekistan może okazać się nadzieją dla polskiego eksportu. Dlaczego?

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Po dwunastu miesiącach 2019 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu –ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Włoch.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu (w 2018 r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8 proc. (wobec 64,6 proc. w 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2018 r. o 0,6 p. proc. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie o 0,8 p. proc. i stanowił 21,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 60,8 mld PLN wobec 49,5 mld PLN w 2018 r.

GUS

Polska świecową potęgą. Eksportujemy więcej niż Chiny!

Polecane artykuły

Back to top button