Polska

Polski handel przebił barierę 1 biliona złotych i rok zakończył na plusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 roku wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 3,6 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 264,5 mld USD, a import 262,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1 proc., a w imporcie o 2,8 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld USD, a w 2018 r. wyniosło minus 5,4 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 253,8 mld EUR, a import 234,0 mld EUR (wzrost w eksporcie o 5,5 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld EUR, a w 2018 r. wyniosło minus 4,6 mld EUR.

Zobacz także: Polska jest w tym eksportową potęgą. Wyprzedzamy nawet Chiny

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. w tym UE 79,8 proc. (wobec odpowiednio 87,1 proc. w tym UE 80,6 proc. w 2018 roku), a w imporcie – 65,5 proc. w tym UE 57,7 proc. (65,9 proc. w tym UE 58,8 proc w 2018 roku). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1 proc (5,8 proc. w 2018 r.), a w imporcie 7,9 proc. (8,9 proc. w 2018 r.).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 193,9 mld PLN i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 17,6 mld.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 219,3 mld PLN, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 228,2 mld PLN.

Zobacz także: Uzbekistan może okazać się nadzieją dla polskiego eksportu. Dlaczego?

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Po dwunastu miesiącach 2019 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu –ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Włoch.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu (w 2018 r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8 proc. (wobec 64,6 proc. w 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2018 r. o 0,6 p. proc. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie o 0,8 p. proc. i stanowił 21,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 60,8 mld PLN wobec 49,5 mld PLN w 2018 r.

GUS

Polska świecową potęgą. Eksportujemy więcej niż Chiny!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker