Finanse

Emerytura 2020: Od marca emerytura minimalna mocno w górę

Ponad 8 milionów emerytów i rencistów ma zostać objętych marcową waloryzacją świadczeń – powiedziała PAP prezes ZUS Gertruda Uścińska. Koszt tegorocznej waloryzacji to 9,2 mld złotych.

Na mocy marcowych podwyżek emerytura minimalna (który przysługuje kobietom ze stażem pracy 20 lat i mężczyznom ze stażem 25 lat) ma wzrosnąć z 1100 zł brutto do 1200 zł brutto, co oznacza podwyżkę na poziomie 9,1 proc. Z kolei pozostałe świadczenia mają urosnąć o 3,56 proc., ale nie mniej niż 70 zł brutto.

De facto oznacza to, że do poziomu 1966 zł brutto emerytury będą rosły o 70 zł, natomiast powyżej tego progu wzrost wyniesie 3,56 proc. Początkowo rząd zakładał, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,24 proc., ostatecznie okazał się on nieco większy. Taki wzrost sprawił, że koszt podwyżek wzrósł z 7,16 mld złotych do 9,2 mld złotych.

Znacznie szybszy wzrost emerytury minimalnej w stosunku do pozostałych świadczeń sprawia, że struktura emerytur będzie ulegać spłaszczeniu i będzie „gonić” średnią.

Z czego wynika taka wartość waloryzacji? Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Do ustalania wysokości podwyżki świadczeń został przyjęty uśredniony zeszłoroczny wskaźnik inflacji, który wyniósł 2,3 proc. oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 5,3 proc. Oznacza to, że 1,8 proc. + (6,3 proc.* 0,2) = 3,56 proc. Podwyżka nie dotyczy jednak emerytury minimalnej, której waloryzacja ustalana jest osobno.

Dla porównania w zeszłym roku emerytura minimalna wzrosła o 70 zł brutto, a wskaźnik waloryzacji wyniósł 2,86 proc. Tegoroczny wyższa waloryzacja świadczeń nie powinna dziwić ze względu na wyższą inflację niż w zeszłym roku (1,8 proc.) oraz nieco wyższy wzrost płac (5,3 proc.).

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2

Polecane artykuły

Back to top button