Polska

Inflacja najwyższa od ponad ośmiu lat i ciągle przyspiesza

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,4 proc. i towarów – o 4,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (przy wzroście cen usług – o 1,1 proc. i towarów o 0,5 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Najszybciej rosły ceny żywności i napoi bezalkoholowych – o 7,5 proc. Wyraźnie wzrosły również koszty użytkowania mieszkań lub domów i nośniki energii – 6,2 proc. To te dwa działy miały największy wpływ na wzrost cen, gdyż stanowią znaczną część koszyka konsumpcyjnego GUS.

Wzrost cen o 4,7 proc. jest znacznie powyżej celu inflacyjnego. Przypomnijmy, że jest to 2,5 proc. z odchyłami o +/- 1 p. proc. Oznacza to, że górna granica, której powinna trzymać się inflacja wynosi 3,5 proc. To już drugi miesiąc z rzędu, gdzie inflacja nie mieści się w wahaniach celu inflacyjnego.

inflacja luty2020

Ostatni raz inflacja była tak wysoka w listopadzie 2011 roku kiedy sięgnęła poziomu 4,8 proc. Wysoki wskaźnik wzrostu cen i towarów oparty na wzroście cen mieszkań i żywności zdecydowanie najmocniej uderza w najuboższych, którzy przeznaczają największą część swojego dochodu na tego typu dobra podstawowe.

Wzrost inflacji był przewidywany i miał być krótkotrwały. Trudno na razie powiedzieć, czy tak się stanie gdyż koronawirus mocno zatrząsnął globalną gospodarką i łańcuchami dostaw, co być może obniży presję cenową, ale może także doprowadzić do tzw. stagflacji czyli stagnacji gospodarczej i jednoczesnego występowania inflacji.

W przypadku utrzymującego się wysokiego poziomu inflacji rząd i władze monetarne mogą mieć duży problem z pobudzeniem gospodarki, gdyż możliwość stymulacji konsumpcji przy takim poziomie cen nie wchodzą w grę, ponieważ zostały już wykorzystane wcześniej. Podobnie jest z obniżką stóp procentowych, które przy takim poziomie inflacji raczej nie zostaną obniżone.

Filip Lamański

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2


Polecane artykuły

Back to top button