Drogi I mosty

Autostrada A1 będzie przejezdna już w tym roku!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy i Autostrad poinformowała, że podtrzymuje lutową deklarację mówiącą o tym, że autostrada A1 będzie przejezdna do końca roku.

Autostrada A1 będzie przejezdna już w tym roku!

Termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. GDDKiA chce jednak, aby do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z jednej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystane zostaną trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. To pozwoli na udostępnienie dwóch pasów w każdym z kierunków. 

tuszynczestochowa

„Do końca roku celem jest przełożone ruchu na całym ciągu A1 od Tuszyna do Częstochowy. W sumie to ponad 80 km nowej jezdni na wszystkich pięciu odcinkach. Tak aby kierowcy mogli korzystać z bezpiecznej drogi, dwa pasy w każdą stronę” – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski, podtrzymuje swoją deklarację z lutego br.

GDDKiA udostępniając kierowcom 23 grudnia 2019 roku obwodnicę Częstochowy zadeklarowała uruchomienie jeszcze w lutym 2020 roku węzła Częstochowa Jasna Góra. Tak też się stało – 15 lutego 2020 roku autostrada A1 została połączona z drogą krajową nr 43 relacji Wieluń – Częstochowa.

Zobacz także: Autostrada A1 dłuższa o 33 km. Łączy Częstochowę z Czechami

Województwo śląskie

A1 od granicy województwa śląskiego do Częstochowa Północ (bez węzła) 

Minęło 14 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowalnych na tym prawie 17-kilometrowym odcinku. Wykonawca, z uwagi na korzystne warunki pogodowe, kontynuował zimą wykonywanie robót we wszystkich branżach, dostosowując zakres i tempo prac do panujących warunków pogodowych. 

W zakresie robót mostowych prowadzone są prace na 18 obiektach inżynierskich. Kontynuowane są roboty ziemne (wykopy i zasypki fundamentów), roboty rozbiórkowe oraz roboty żelbetowe, tj. zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – fundamentów, podpór i ustrojów nośnych. Sukcesywnie jest wzmacniane podłoże w postaci wierconych pali wielkośrednicowych.

Trwają także roboty branżowe, roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej i gazowej. Trwa usuwanie kolizji linii elektroenergetycznych

Województwo łódzkie

A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe 

Mimo kontraktowej przerwy zimowej, prace prowadzone były cały czas, co spowodowało wyprzedzenie harmonogramu. Aktualnie, zgodnie z deklaracją wykonawcy, prace projektowe zaawansowane są w 99 proc.,  zaś zaawansowanie rzeczowe wynosi 36 proc.

Prace w zależności od potrzeb wykonywane są również nocą – na przykład przy budowie nowych wiaduktów.

Na obecną chwilę wykonano w całości inwentaryzację geodezyjną, usunięto drzewa oraz rozebrano  jezdnię w kierunku Katowic, bariery ochronne, przepusty i pobocza. Roboty ziemne wykonano w 47 proc., podbudowę w ok. 50 proc. Również w połowie wykonano przepusty pod budowaną jezdnią. Rozpoczęto także prace związane z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną, wodociągową i budowę zbiorników retencyjnych. Trwają przebudowy sieci: gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych.  

Zobacz także: Autostrada Bursztynowa. Całkowite otwarcie A1 już w tym roku!

A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk

Podobnie, jak w przypadku odcinka „A”, prace, mimo przerwy zimowej, były kontynuowane. Na obecną chwilę projekt wykonany jest w ponad 97 proc. i ruszyły prace budowlane. Biorąc pod uwagę fakt, że umowa podpisana była przed niecałym rokiem, a zgodnie z kontraktem na projektowanie przewidziano 15 miesięcy, takie zaawansowanie prac należy uznać jako dobre, porównując do analogicznego okresu w przypadku odcinka „A”.  

Prace geodezyjne wykonano w 100 proc., podobnie, jak w przypadku usuwania drzew i krzewów. Aktualnie trwa frezowanie, odhumusowywanie, roboty ziemne, zbrojarskie i ciesielskie oraz przygotowawcze na obiektach inżynierskich, montowane są przepusty. Tutaj zaawansowanie szacowane jest na poziomie 20-30 proc. 

A1 Kamieńsk – Radomsko

Podobnie, jak w przypadku odcinków „A” i „B”, prace, mimo przerwy zimowej, były kontynuowane. Projekt wykonano w blisko 94 proc., zaś zaawansowanie rzeczowe sięgnęło 31 proc. Udało się zakończyć prace związane z rozbiórką obiektów inżynierskich. 

A1 Radomsko – granica województwa łódzkiego i śląskiego

Prace kontynuowane były w okresie zimowym.  Na obecną chwilę projektowanie zaawansowane jest w 99 proc., zaś wykonanie sięgnęło 36 proc. Zakończono już niemal roboty przygotowawcze  (usuwanie drzewa, wytyczenia itp.). Roboty ziemne wykonano w 76 proc., w przypadku podbudowy zaawansowanie osiągnęło 60 proc., zaś przepusty w 10 proc. Średnie zaawansowanie prac w przypadku obiektów inżynierskich to ok. 35 proc.

Pomiar prędkości na autostradzie A1 niebawem się pojawi

Polecane artykuły

Back to top button