Europa

Polska i Węgry z najwyższą inflacją w UE

Z marcowych odczytów inflacji przeprowadzonych przez Eurostat wynika, że największy wzrost cen miał miejsce w Polsce i na Węgrzech. Z kolei najniższa inflacja miała miejsce w krajach Europy Południowej.

Roczna inflacja w strefie euro w marcu wyniosła 0,7 proc. i spadła aż o 0,5 p. proc. w stosunku do lutego, gdy notowana była na poziomie 1,2 proc. Z kolei rok wcześniej roczna inflacja wyniosła 1,4 proc.

Dla całej strefy euro inflacja wyniosła 1,2 proc. i była niższa o 0,4 p. proc. w stosunku do lutego. W ubiegłym roku marcowe odczyty wskazywały na 1,6 proc.

Najniższa stopa inflacji miała miejsce w krajach Europy Południowej. W Hiszpanii, Portugali, Włoszech i na Cyprze wyniosła 0,1 proc. Ponadto o 0,2 proc. ceny wzrosły w Grecji.

Z kolei najwyższa dynamika wzrostu cen była w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Liderem pod tym względem była Polska i Węgry, gdzie inflacja wyniosła 3,9 proc. Nieznacznie niższa dynamika wzrostu cen była w Czechach, gdzie wyniosła 3,6 proc.

Na kolejnych miejsca pod względem wysokości inflacji była Rumunia (2,7 proc.), Słowacja i Bułgaria (po 2,4 proc.) oraz Litwa (1,7 proc.).

Screenshot 2020 04 17 2 17042020 AP EN pdf

W przypadku strefy euro największy wpływ na wysokość inflacji miał wzrost cen usług (+0,6 p. proc.) oraz żywności, alkoholi i wyrobów tytoniowych (0,46 p. proc.), a także produkcji przemysłowej innej niż produkcja energii (0,13 proc.). Z kolei ceny samej energii miały negatywny wpływ na wysokość inflacji (-0,45 p. proc.).

W przypadku inflacji widać bardzo mocno jej rozkład geograficzny. Najwyższe wzrosty cen mają miejsce w krajach tzw. Nowej UE leżących na wschodnich rubieżach UE. Aż siedem pierwszych miejsc zajmują właśnie te państwa.

Na przeciwnym biegunie są wszystkie kraje Europy Południowej, które okupują ostatnie pięć miejsc, co oznacza, że inflacja jest tam najniższa.

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2

 

Polecane artykuły

Back to top button