Polska

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu wzrosło r/r i spadło m/m

Z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu tego roku było o 0,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niemniej jednak w stosunku do lutego odnotowano jego wyraźny spadek.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu wzrosło r/r i spadło m/m

Z danych GUS wynika, że w marcu tego roku w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników pracowało 6 mln 411,7 tys. osób. To o 0,3 proc. więcej niż w marcu roku ubiegłego, ale o 0,5 proc. mniej niż w luty tego roku.

Spadek liczby zatrudnionych w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł ponad 34 tys. osób. To bardzo duża zmiana, która pokazuje, że redukcje etatów zaczęły się wraz z blokadą gospodarki. Analitycy Banku Pekao podają, że tak duże miesięczne spadki były widziane w samym środku kryzysu w 2009 roku, zauważając jednocześnie, że jest to dopiero początek.

Zobacz także: Panattoni buduje we Wrocławiu fabrykę urządzeń medycznych

Aczkolwiek jak podaje GUS znana jest częściowo przyczyna takiego stanu rzeczy: „W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich – co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach”.

Część pracowników wiedząc, że mogą utracić dochód odeszła na emeryturę lub przeszła na bezpłatny urlop. To w dużej mierze mogło wpłynąć na ogólne zatrudnienie. Być może jeśli sytuacja się ustabilizuje, nastąpi szybkie odbicie. Niemniej jednak tak elastyczna zmiana zatrudnienia jest prawdopodobnie w dużej mierze efektem uśmiecowienia polskiego rynku pracy. Polska jest na drugim miejscu w UE pod względem odsetka pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy tymczasowe.

Zobacz także: Polska w czołówce niechlubnego rankingu

Mikrofirmy nieuwzględniane w statystykach

Warto jednak zauważyć, że dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, w mikroprzedsiębiorstwach, które nie są wliczane do statystyk pracuje około 4 mln osób, czyli około 40 proc. wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. To może istotnie wpływać na realne dane dotyczące zatrudnienia w gospodarce.

Niemniej jednak spośród 2 mln mikrofirm, aż 1,3 mln to osoby samozatrudnione, co nieco zmienia podejście do publikowanych statystyk, gdyż w jednoosobowych firmach nie dochodzi do zwolnień, lecz do zamknięcia lub zawieszenia działalności. Wówczas ewentualne zwolnienia mogą dotyczyć około 700 tys. podmiotów i około 2 mln zatrudnionych, którzy nie są uwzględniani w statystykach.  

https://obserwatorgospodarczy.pl/2021/10/17/rynek-pracy-w-czasie-pandemii-nie-dla-kobiet-i-mlodych/

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker