Drogi I mosty

Za dwa lata pojedziemy S19 między Rzeszowem a Lublinem [ZDJĘCIA]

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia zyska nowe połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9. 

Kierowcy obecnie korzystają już z kilku odcinków S19 – zachodniej obwodnicy Lublina oraz od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na 11 z nich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na ostatni odcinek, Kamień – Sokołów Małopolski, trwa jeszcze postępowanie związane z wydaniem ZRID. Pierwszymi fragmentami trasy pojedziemy w 2021 roku, a całością w 2022 roku. Będzie to kolejny fragment przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.  

S19 Lublin Rzeszów 01

Lublin – Niedrzwica (12 km) 

Trwają prace przy nasypach i wykopach. Stabilizowane jest podłoże, wzmacniany grunt. Powstają drogi dojazdowe, w obrębie MOP Zemborzyce i MOP Radawiec zdejmowana jest warstwa humusu. Równolegle wykonywane są prace przy obiektach mostowych, m.in. zbrojenia filarów i przyczółków oraz betonowanie. Powstają przejścia dla małych zwierząt i przepusty. Usuwane są kolizje z sieciami wodociągowymi, elektroenergetycznymi i gazociągowymi. Trwają prace m.in. przy demontażu i budowie oświetlenia drogowego. Porządkowany jest teren po rozbiórkach. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 24 proc.

Niedrzwica – Kraśnik (20 km) 

Kontynuowane są prace związane z tyczeniem pasa i osi trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych, wyburzeniami i rozbiórkami budynków wraz z pracami porządkowymi oraz ze zdjęciem humusu. Trwają prace fundamentowe przy obiektach inżynierskich, wykonywane są także zbrojenia. Realizowane są prace ziemne w ciągu trasy głównej, a także dróg dojazdowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc. 

Obwodnica Kraśnika (10 km) 

Trwają prace ziemne przy nasypach i wykopach, stabilizowany jest grunt, wykonywana jest także warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Rosną wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie. Wykonywany jest montaż zbrojenia i betonowanie. Usuwane są kolizji na sieci gazowej, prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 17 proc. 

Kraśnik – Janów Lubelski (18 km) 

Niemal na całym odcinku zdjęto humus w pasie drogowym przyszłej S19, trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, zagęszczane i wzmacnianie jest podłoże. Powstają obiekty inżynierskie, wykonywane są prace nad zbrojeniem korpusów wiaduktów oraz betonowaniem i izolacją fundamentów. Trwa budowa przejść dla zwierząt oraz kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 25 proc. 

Obwodnica Janowa Lubelskiego (7 km) 

To jeden z dwóch najbardziej zaawansowanych odcinków. Trwają prace przy nasypach i wzmacnianiu podłoża. Betonowane są kolejne elementy obiektów mostowych – m.in. korpusów i podpór. W pobliżu miejscowości Pierońka, w pasie drogowym S19, wykonawca układa próbny odcinek dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa. Budowana jest kanalizacja deszczowa i prowadzone są prace melioracyjne. Prowadzone są również roboty ziemne przy budowie MOP Janów Lubelski. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 39 proc. 

Janów Lubelski – Lasy Janowskie (8 km) 

Ten odcinek niemal w całości położony jest wzdłuż obecnego przebiegu DK19 i kierowcy korzystający z tej trasy mogą na bieżąco śledzić duże postępy na budowie. Wykonawca realizuje prace ziemne, wzmacnia grunt i wykonuje nasypy. Wykonywana jest dolna warstwa podbudowy zasadniczej przyszłych dróg serwisowych i dojazdowych. Doskonale widać postępy robót w branży mostowej. Betonowane są elementy obiektów i wykonywana na nich jest izolacja. Trwają także prace przy zbrojeniach przejść dla zwierząt oraz przy budowie kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 32 proc. 

Lasy Janowskie – Zdziary (9,3 km) 

Prowadzone są prace przygotowawcze związane z wycinką drzew i karczowaniem pni. Geodeci tyczą pas drogowy przyszłej trasy S19. Prowadzone jest odhumusowanie terenu, wymiana gruntów, wykonywane są nasypy i wykopy w pasie drogowym. Rozbierane są obiekty kolidujące z przyszłą drogą ekspresową. Przypomnijmy, że na ten odcinek decyzję ZRID wydano w ostatnich dniach lutego br. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 1 proc. 

Zdziary – Rudnik nad Sanem (9 km) 

Na części tego odcinka prowadzone są prace przygotowawcze, między innymi karczowanie pni. Usuwany jest humus i wykonywane są nasypy oraz wykopy, a także platformy robocze pod dreny. Rosną obiekty inżynierskie, zbrojone są filary i podpory oraz prowadzone jest betonowanie. Największe obiekty to wiadukt nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz most nad rzeką San. Trwa przebudowa kolizji branżowych. Wykonywane są również kolumny w technologii jet-grounting pod wiadukt drogowy w okolicy Zdziar. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 13 proc.

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (6 km) 

Prowadzone są prace przygotowawcze takie jak wycinka drzew i karczowanie pni, geodezyjne tyczenie pasa drogowego przyszłej S19. Trwa również zdejmowanie humusu w pasie drogowym, prace ziemne przy nasypach i wykopach drogowych oraz przebudowa kolizji branżowych. Trwa wymiana gruntów słabonośnych i organicznych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc. 

 Nisko Południe – Podgórze (11,5 km) 

Rozpoczęto prace przygotowawcze, wycinkę drzew i karczowanie pni. Geodeci tyczą pas drogowy. Przy niektórych obiektach inżynierskich ruszyły prace Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc. 

 Podgórze – Kamień (10,5 km) 

To jeden z dwóch odcinków, na który decyzję ZRID uzyskano z końcem lutego br. Wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze. Geodeci tyczą pas drogowy. Rozpoczęto również roboty przy obiektach inżynierskich. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc. 

GDDKiA

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2

Polecane artykuły

Back to top button