Europa

UE chce zasadzić 3 miliardy drzew. To kilka tysięcy kilometrów kwadratowych lasów

Unia Europejska przedstawiła plan na ratowanie klimatu. Oprócz walki z pestycydami i nowym podejściem do rolnictwa, UE chce posadzić 3 miliardy drzew.

Na terenie krajów Wspólnoty do 2030 roku ma zostać posadzone 3 miliardy drzew. Jest to jedna z poważniejszych deklaracji UE na płaszczyźnie ochrony przyrody. Warto zauważyć, że jest to pomysł, który nie powinien napotkać oporu ze strony któregokolwiek z krajów UE.

Zalesienie w UE jest na bardzo różnym poziomie. I waha się od poziomu ponad 60 proc. w Finlandii oraz Szwecji, do poziomu mniej niż 10 proc. w Niderlandach. W Polsce wskaźnik wynosi 30 proc. i jest on na poziomie Francji i Niemiec.

Odtworzenie lasów jest szczególnie istotne w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Lasy nie tylko obniżają temperaturę powietrza, ale również pozytywnie wpływają na retencję wody zapobiegając suszom i powodziom.  Badanie z 2018 r. sugeruje, że co najmniej połowa europejskich lasów zniknęła w ciągu ostatnich 6000 lat. W krajach takich jak Holandia, Dania, czy też Irlandia zostało utracone nawet 90 proc. lasów.

{loadmoduleid 154}

Mając na uwadze dane Lasów Państwowych można policzyć jaki obszar zajmą lasy składające się z 3 miliardów drzew.

Według LP na każdym hektarze jest sadzone od 8 do 10 tys. sadzonek sosny. Jest to drzewo, którego liczebność na hektarze jest największa. Przyjmując, że na hektar przypada 9 tys. sadzonek sosny można wyliczyć, że gdyby sadzono tylko sosny, to będzie można obsadzić nimi obszar 333 333 hektarów. Kilometr kwadratowy to 100 hektarów. Oznacza to, że 3 mld sosen mogą zająć powierzchnię 3333 kilometrów kwadratowych. Dla porównania Luksemburg ma powierzchnię około 2,6 tys. km kwadratowych.

Najmniej na hektar przypada modrzewi. Według Lasów Państwowych jest ich od 1,5 do 3 tys. Na potrzeby wyliczeń można przyjąć 2,5 tys. sztuk na hektar. To z kolei pozwoli na obsadzenie 1,2 mln hektarów, czyli 12 tys. kilometrów kwadratowych. Jest to obszar podobny do powierzchni województwa świętokrzyskiego lub Jamajki.  

Można w związku z tym szacować, że do 2030 roku w wyniku inicjatywy UE powierzchnia lasów zwiększy się prawdopodobnie o mniej więcej 6 tys. km kwadratowych.

patronite og

Polecane artykuły

Back to top button