Drogi I mosty

GDDKiA zmienia numerację dróg krajowych

Za sprawą oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych wprowadzone zostaną zmiany w oznakowaniu dotychczasowych dróg krajowych. Najważniejsze z nich dotyczą przebiegu drogi krajowej nr 1 i 91 oraz pozbawienia kategorii drogi krajowej odcinka dawnej DK98 – podaje GDDKiA.

Wraz z  oddaniem do użytku autostrady A1 od Częstochowy do Pyrzowic zmieni się oznaczenie dawnej jedynki od Częstochowy do Podwarpia. Droga otrzyma nr 91 i będzie drogą alternatywną dla autostrady A1.

czestopodwarpie

DK1 Częstochowa-Podwarpie, fot. Google Maps

Dla drogi krajowej nr 5, z uwagi na oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn, wprowadzono zmianę w zapisie drogi, dodając w zapisie przebiegu węzeł Poznań Zachód. Uregulowany zostanie także przebieg drogi krajowej nr 7 na terenie Krakowa, podobnie jak z drogą krajową nr 19 w Rzeszowie i drogą 61 w Suwałkach.

Pozbawiono kategorii drogi krajowej odcinek DK82 w Lublinie i teraz jej punktem początkowym  jest węzeł Lublin Tatary. Z wykazu usunięto również odcinek dawnej DK98 we Wrocławiu, który pozbawiono kategorii drogi krajowej.

lublin tatary

Węzeł Lublin Tatary, od tego miejsca zaczyna się teraz DK82 prowadząca do Włodawy, fot. GDDKiA
 

Zmiany dotyczą również dróg krajowych nr 47, 53 oraz 55, a wynikają z oddania do użytkowania nowych odcinków tych dróg. Dodatkowo w załączniku do zarządzenia uściślono zapisy w zakresie przebiegu odcinków dróg dodając nazwy miejscowości, nazwy węzłów oraz ujednolicono sposób stosowanych zapisów.

źródło: GDDKiA

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker