Nieruchomości

Najemcy generują rekordowy popyt na magazyny pomimo pandemii

Rynek magazynowy w Polsce odporny na pandemię. Dużo nowej powierzchni, rekordowe zainteresowanie najemców, mniej pustostanów – tak wynika z raportu o rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce opracowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland.

Rynek magazynowy w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów nieruchomości komercyjnych w Europie. Od 2017 roku przybyło na nim 8,3 mln m kw. powierzchni przemysłowo-magazynowej (to ponad 40 proc. obecnych zasobów).

Od stycznia do czerwca 2020 roku przybyło w Polsce milion m kw. powierzchni przemysłowo-magazynowych, z czego 600 tys. m kw. w II kwartale. Najwięcej nowych nieruchomości tego typu oddano do użytku w regionach: Warszawa II (353 tys. m kw.), Dolny Śląsk (193 tys. m kw.) oraz Górny Śląsk (180 tys. m kw.).

Pierwsza połowa tego roku przyniosła najwyższą w historii wielkość popytu brutto (nie uwzględniając umów krótkoterminowych, czyli do 12 miesięcy) – ok. 2,4 mln m kw. Na koniec II kwartału w budowie pozostawało ok. 1,9 mln m kw. powierzchni. Najwięcej przypadało na region Górnego Śląska (435 tys. m kw.) oraz strefę Warszawa II (324 tys. m kw.). Na wyróżnienie zasługuje też region Zachód. To właśnie tam powstaje największy z obecnie budowanych obiektów przemysłowo-magazynowych w Polsce. Panattoni BTS Świebodzin będzie mieć powierzchnię aż 203 500 m kw. W poszerzaniu listy atrakcyjnych lokalizacji dla deweloperów i najemców pomaga poprawa infrastruktury drogowej w całym kraju.

W drugim kwartale tego roku wyodrębniono nową strefę magazynową, w skład której wchodzą obiekty zlokalizowane w granicach województwa opolskiego. W rozwoju tego regionu może pomóc położenie wzdłuż autostrady A4 oraz sąsiedztwo dwóch dużych stref głównych – Dolnego i Górnego Śląska.

Pod koniec II kwartału 2020 wskaźnik pustostanów, obniżył się do poziomu 7 proc. (spadek o 0,6 p. proc. w stosunku do I kwartału tego roku). Biorąc pod uwagę wysoki poziom nowej podaży w ostatnich latach, to nadal relatywnie mało, choć o 1.6 p. proc. wyżej niż rok temu. Zdaniem analityków branża zawdzięcza to w dużej mierze projektom typu BTS (build-to-suite) dopasowanym do potrzeb konkretnych najemców.

Przez ostatnie dwa lata zaobserwowano trend powolnego wzrostu bazowych stawek czynszu za wynajem powierzchni magazynowych. Obecnie dla najlepszych obiektów magazynowych w Polsce zawierają się one w zakresie od 3,40 do 5,25 euro za m kw. miesięcznie.

Wzrost czynszów spowodowany jest rosnącymi kosztami pracy oraz materiałów budowlanych. Do tego dokłada się również wysoki popyt na powierzchnie magazynowe. Z drugiej strony silna konkurencja i wysoka podaż nowej powierzchni skłaniały właścicieli obiektów do oferowania najemcom atrakcyjnych zachęt czynszowych, w ten sposób redukując stawki czynszów efektywnych.

W opinii analityków BNP Paribas Real Estate Poland, dobrą kondycję sektora magazynowego może pogorszyć obecny kryzys zdrowotny, a także globalna recesja gospodarcza. W wielu branżach produkcja i zbyt towarów spadają, co może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię. Z drugiej strony, dodatkowym bodźcem rozwoju dla rynku przemysłowo – logistycznego w Polsce może być szeroko rozważany obecnie w Europie Zachodniej proces powrotu z produkcją przemysłową do lokalizacji znajdujących się bliżej rodzimych rynków zbytu. W tym kontekście Polskę można postrzegać jako dobrą alternatywę dla rynków dalekowschodnich.

Polecane artykuły

Back to top button