Polska

Konsumpcja głównym winowajcą spadku PKB w drugim kwartale

Bardziej szczegółowe dane opublikowane przez GUS, potwierdziły wstępne szacunki polskich statystyków dot. PKB.

Jak pierwotnie przypuszczano PKB niewyrównany sezonowo zmniejszył się w drugim kwartale o 8,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 4,6 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z kolei wskaźnik wyrównany sezonowo, który jest lepszym wskaźnikiem kondycji gospodarczej spadł w stosunku do ubiegłego roku o 7,9 proc., a w stosunku do poprzedniego kwartału o 8,9 proc.

Największy wpływ na spadek PKB miał spadek spożycia prywatnego, czyli konsumpcja. W drugim kwartale spadła ona o 10,9 proc. i przyczyniła się do spadku PKB o 5,5 p. proc. Z kolei spadek popytu inwestycyjnego pomniejszył polskei PKB o 1,8 p. proc. Pozytywny wpływ na PKB miało natomiast spożycie publiczne oraz handel zagraniczny, które podniosły wskaźniki o 0,8 p. proc. każde.

Spadek PKB w Polsce był względnie niski, porównując go do innych państw UE. Istotne znaczenie miały w tym programy pomocowe uruchomione przez rząd, ale także struktura gospodarki. W Polsce jest stosunkowo niski udział branży automotive i turystyki w tworzeniu PKB, a to właśnie te branże najmocniej ucierpiały w wyniku zamknięcia gospodarek.

Z tego samego powodu kraje Południa jak Hiszpani, Włochy, czy też Portugalia znacznie mocniej odczuły lockdown, który sprawił, że branża turystyczna i gastronomiczna całkowicie stanęły, a są to motory napędowe tamtejszych gospodarek.

{loadmoduleid 155}

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker