Europa

PKB UE spadł w czasie pandemii, ale wiele miejsc pracy utrzymano

W drugim kwartale 2020 roku, który w większości państw członkowskich nadal charakteryzował się środkami ograniczającymi COVID-19, sezonowo wyrównany PKB UE spadł o 11,4 proc. i o 11,8 proc. w strefie euro w porównaniu z poprzednim kwartałem, wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat. Były to zdecydowanie najostrzejsze spadki w historii zbierania danych, która sięga 1995 r. W pierwszym kwartale 2020 roku PKB spadł o 3,7 proc. w strefie euro i o 3,3 proc. w UE.

PKB UE spadł. Pandemia najmocniej uderzyła w Hiszpanię

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, PKB wyrównany sezonowo spadł o 14,7 proc. w strefie euro i o 13,9 proc. w UE.

Zobacz także: Krajowy Plan Odbudowy: dzięki niemu PKB wzrośnie nawet o 15,5%

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za drugi kwartał 2020 r., Hiszpania (-18,5 proc.) odnotowała największy spadek PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem, a kolejne w zestawieniu były: Chorwacja (-14,9 proc.), Węgry (-14,5 proc.), Grecja (-14 proc.), Portugalia (-13,9 proc.) i Francja (-13,8 proc.). Najmniejsze spadki PKB odnotowano w Finlandii (-4,5 proc.), na Litwie (-5,5 proc.) i w Estonii (-5,6 proc.), a następnie w Irlandii (-6,1 proc.), na Łotwie (-6,5 proc.) i w Danii (-6,9 proc.).

pkb q2 2020

Na podstawie danych wyrównanych sezonowo, wolumeny PKB były nieznacznie niższe niż najwyższe dotychczas poziomy odnotowane w czwartym kwartale 2019 roku (o -15,1 proc. w strefie euro i -14,3 proc. w UE). Odpowiada to najniższym poziomom od pierwszego kwartału 2005 r. w przypadku strefy euro i trzeciego kwartału 2009 r. w przypadku UE. Dla Stanów Zjednoczonych PKB był o 10,2 proc. niższy od poziomu z czwartego kwartału 2019 roku, co jest najniższym poziomem od czwartego kwartału 2014 roku.

Spadek zatrudnienia mniejszy niż PKB

W drugim kwartale 2020 r. liczba osób zatrudnionych spadła o 2,9 proc. w strefie euro i o 2,7 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem.  Były to najostrzejsze spadki obserwowane od początku zbierania danych w 1995 roku.  W pierwszym kwartale 2020 r. zatrudnienie spadło o 0,3 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w UE.

Zobacz także: Największe lotniska cargo są w Azji i USA. Europa bez hubów w TOP 10

W porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego zatrudnienie spadło o 3,1 proc. w strefie euro i o 2,9 proc. w UE w drugim kwartale 2020 roku.

Podczas gdy wpływ pandemii COVID-19 na zatrudnienie osób był nadal stosunkowo umiarkowany ze względu na rządowe programy wsparcia, spadek liczby przepracowanych godzin był znacznie wyraźniejszy. Liczba przepracowanych godzin zmniejszyła się o 12,8 proc. w strefie euro i o 10,7 proc. w UE w drugim kwartale 2020 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku spadek wyniósł odpowiednio 16,6 proc. w strefie euro i 13,8 proc. w UE.

W drugim kwartale 2020 r. zatrudnienie osób spadło we wszystkich państwach członkowskich w porównaniu z poprzednim kwartałem, z wyjątkiem Malty (+0,6 proc.). Największy spadek odnotowano w Hiszpanii (-7,5 proc.), Irlandii (-6,1 proc.), na Węgrzech (-5,3 proc.) i w Estonii (-5,1 proc.). Spadek liczby przepracowanych godzin był na ogół znacznie wyraźniejszy we wszystkich państwach członkowskich.

zatrudnienie zmiana q2 2020

Zobacz także: Nierówności płciowe na rynku pracy obniżają polski PKB o 300 mld zł

Połączenie danych dotyczących PKB i zatrudnienia pozwala na oszacowanie wydajności pracy.  Analiza wzrostu w porównaniu z tym samym kwartałem poprzednich lat pokazuje, że wzrost produktywności (w oparciu o osoby pracujące) wahał się w obu strefach o około 1 proc. w latach 2013-2018. W odniesieniu do pandemii COVID-19 nastąpił gwałtowny spadek wydajności w pierwszym i drugim kwartale 2020 r., ponieważ PKB gwałtownie spadł, podczas gdy wpływ na zatrudnienie osób był nadal stosunkowo umiarkowany. W oparciu o liczbę przepracowanych godzin wpływ na wydajność był ograniczony. W strefie euro nastąpił niewielki wzrost, ponieważ liczba przepracowanych godzin spadła gwałtowniej niż PKB, w przeciwieństwie do UE, gdzie wydajność nieznacznie spadła.

Wskaźnik PKB powinien zostać odesłany na śmietnik historii

Polecane artykuły

Back to top button