Uncategorized

Chiny produkują więcej CO2 niż USA i UE razem wzięte i planują neutralność klimatyczną do 2060 roku

W ciągu ostatnich dwóch dekad Stany Zjednoczone i Europa stale ograniczały szkodliwe emisje gazów cieplarnianych. Wzrost udziału energii odnawialnej i spadek wydobycia brudnych paliw kopalnych przyczyniły się do trwałej tendencji spadkowej. Jednakże Chiny jako inny globalny gracz, podążają jak na razie w przeciwnym kierunku, zwiększając emisję gazów cieplarnianych do poziomu, który obecnie jest wyższy niż łączny wkład Stanów Zjednoczonych i Europy w emisję gazów cieplarnianych.

Według danych zebranych przez BP, emisja dwutlenku węgla ze spalania paliwa w Chinach wzrosła o około 200 procent (trzykrotnie) w latach 2000-2018 do około 9,4 mld ton. Kraj ten przewyższył obecnie łączną emisję USA i Europy, która w 2018 r. zanotowała blisko 50-letni spadek o 8,6 mld ton.

 

Infographic: China Beats U.S., Europe in Combined Greenhouse Gases | Statista You will find more infographics at Statista

Bloomberg donosi, że Chiny rozważają zwiększenie nacisku na energie odnawialne w celu ograniczenia ich emisji jako największego obecnie globalnego emitenta CO2. Chiny nadal są światowym liderem w budowie nowych elektrowni węglowych, ale propozycje skoncentrowane na czystej energii miałyby na celu spowolnienie produkcji węgla w ciągu najbliższych pięciu lat.

Przedsiębiorstwa zajmujące się odnawialnymi źródłami energii w Chinach dobrze odbierają tę wiadomość, a w ostatnich dniach akcje firm zajmujące się budową i produkcją infrastruktury do wytwarzania czystej energii gwałtownie wzrosły w związku ze spekulacjami, że pekińska Krajowa Administracja Energetyczna poważnie podchodzi do inwestowania w przyszłość energii odnawialnej.

Potwierdzają to też słowa wypowiedziane przez prezydenta Chin Xi Jinping’a podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Poinformował on, że Chiny będą dążyć do maksymalizacji poziomów emisji przed 2030 rokiem, a do 2060 roku zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną.

Jest to ważna deklaracja, gdyż dotychczas Chiny niespecjalnie wypowiadały się na temat poziomu swoich emisji i unikały na ten temat debaty. Teraz kraj ten, który jest liderem pod względem produkcji dwutlenku węgla i odpowiada za 28 procent globalnej emisji postanowił jasno przedstawić swoje stanowisko.

 

Polecane artykuły

Back to top button