Polska

Polski paszport szóstym najmocniejszym na świecie

Z rankingu Passport Index stworzonego przez Arton Capital wynika, że najsilniejszym paszportem na świecie jest paszport nowozelandzki. Polski paszport uplasował się natomiast w grupie na szóstej pozycji.

Nowozelandzki paszport pozwala wjechać bez konieczności posiadania wizy do 129 krajów i jest to najlepszy wynik na świecie. Z kolei obywatele Niemiec, Austrii, Luksemburga, Szwajcarii, Irlandii, Japonii oraz Korei Południowej i Australii mogą udać się bez wizy do 128 państw.

Do jednego państwa mniej bez wizy mogą wyjechać obywatele Szwecji, Belgii, Francji, Finlandii, Włoch oraz Hiszpanii.

Polski paszport znalazł się na szóstej pozycji pozwalając na bezwizową podróż do 124 państw świata. Taki same możliwości daje paszport czeski, węgierski, grecki oraz estoński.

Prócz wymienionych wcześniej państw silniejsze paszporty mają Holandia, Dania, Portugalia, Litwa, Norwegia, Islandia, Wielka Brytania, Kanada (126 państw bez wizy) oraz Malta, Słowenia, Łotwa (125 państw bez wizy).

Amerykański paszport pozwala na bezwizowy wjazd do 92 krajów świata (21. miejsce), a chiński do 63 państw (47. miejsce).

Najgorzej w rankingu wypadły paszporty Afganistanu i Iraku, które pozwalają na wjazd bez wizy do 31 państw świata.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker