Europa

Produkcja przemysłowa w strefie euro spada, w Polsce rośnie

Według szacunków Eurostatu we wrześniu 2020 r. sezonowo wyrównana produkcja przemysłowa spadła o 0,4 proc. w strefie euro i pozostała niezmieniona w UE w porównaniu z sierpniem 2020 r. We wrześniu 2020 r. w porównaniu z wrześniem 2019 r. produkcja przemysłowa spadła o 6,8 proc. w strefie euro i o 5,8 proc. w UE.

Kraje V4 przodują w miesięcznych wzrostach

W strefie euro we wrześniu 2020 r., w porównaniu z sierpniem 2020 r., produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku spadła o 5,3 proc., energii o 1 proc., natomiast produkcja dóbr pośrednich o 0,5 proc., dóbr kapitałowych o 0,6 proc. i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 2,1 proc.

Zobacz także: PMI dla przemysłu w Polsce mocno w górę

W UE produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 3,9 proc., energii o 0,7 proc., natomiast produkcja dóbr pośrednich wzrosła o 0,6 proc., dóbr kapitałowych o 1,2 proc., a nietrwałych o 1,4 proc.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek zaobserwowano we Włoszech (-5,6 proc.), Irlandii (-4,7 proc.) i Portugalii (-3,8 proc.). Największy wzrost zanotowano w Czechach (+4,1 proc.), na Słowacji (+3,4 proc.) i w Polsce (+3,1 proc.).

Produkcja przemysłowa w strefie euro spada, w Polsce rośnie

W strefie euro we wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., produkcja dóbr kapitałowych spadła o 13,3 proc., energii o 4,5 proc., dóbr pośrednich o 3,7 proc., trwałych dóbr konsumpcyjnych o 1,7 proc. i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 1,5 proc.

W UE produkcja dóbr kapitałowych spadła o 11,9 proc., energia o 4,8 proc., dobra pośrednie o 2,8 proc. i nietrwałe dobra konsumpcyjne o 1,7 proc., podczas gdy produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 0,7 proc.

industrial ue

Zobacz także: Produkcja przemysłowa skurczyła się o jedną czwartą

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe spadki zaobserwowano w Irlandii (-13,6 proc.), Niemczech (-8,7 proc.), Francji i Holandii (oba -6,1 proc.). Jedyne wzrosty zaobserwowano w Polsce (+3,3 proc.) i Portugalii (+2,5 proc.).

Powyższe dane w połączeniu z sytuacją z rynku pracy pokazują, że sytuacja w polskiej gospodarce na tle reszty Unii Europejskiej jest jedną z lepszych. Wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym oraz miesięcznym prawdopodobnie wynika ze wzrostu konkurencyjności polskiego eksportu. To właśnie handel zagraniczny, jak wynika ze statystyk, jest kołem zamachowym gospodarki. Sprzyja temu m.in. słaba pozycja złotego, która pomaga eksporterom.

Produkcja sprzedana przemysłu cały czas w górę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker