Europa

Polska z jednym z największych w UE spadków w budownictwie

We wrześniu tego roku w porównaniu z sierpniem sezonowo wyrównana produkcja w sektorze budownictwa spadła o 2,9 proc. w strefie euro i o 2,5 proc. w UE – wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu.

We wrześniu 2020 r. w porównaniu do września 2009 r. produkcja w budownictwie spadła o 2,5 proc. w strefie euro i o 2,7 proc. w UE.

Miesięczne porównanie w podziale na sektory budownictwa i państwa członkowskie

We wrześniu w strefie euro, w porównaniu z sierpniem sektor budownictwa zaliczył spadek od 3,2 proc., a inżynieria lądowa o 0,4 proc. W UE sektor budowlany skurczył się o 2,7 proc., a inżynieria lądowa o 0,8  proc.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek produkcji w budownictwie w ujęciu miesięcznym odnotowano we Francji (-8,4 proc.), Włoszech (-8,1  proc.) i na Słowacji (-3,0 proc.). Największe wzrosty odnotowano natomiast w Słowenii (+2,6 proc.), Rumunii (+1,7 proc.), Bułgarii i Niemczech (w obu przypadkach +1,5 proc.).

Roczne porównanie w podziale na sektory budownictwa i państwa członkowskie

W strefie euro we wrześniu 2020 r. w porównaniu z wrześniem 2019 r. budownictwo skurczyło się o 3 proc., podczas gdy inżynieria lądowa wzrosła o 0,2 proc. W UE budownictwo zmalało o 2,9 proc., a inżynieria lądowa o 1,4 proc.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek produkcji w budownictwie w ujęciu rocznym odnotowano na Słowacji (-22,8 proc.), Węgrzech (-14,7 proc.) i w Polsce (-11,8 proc.). Największy wzrost odnotowano natomiast w Rumunii (+17,3 proc.), Słowenii (+7,9 proc.) i we Włoszech (+5,1 proc.).

Eurostat

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker