Polska

Bardzo dobra sytuacja w polskim przemyśle

Produkcja sprzedana przemysłu w październiku pozytywnie zaskoczyła ekonomistów i była wyższa o 1 proc. w stosunku do października 2019 roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyrównaniu sezonowo, czyli w ujęciu więcej mówiącym o stanie naszej gospodarki, produkcja sprzedana przemysłu była o 3,8 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego o 1,6 proc. wyższa niż we wrześniu bieżącego roku.

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4 proc., mebli – o 5,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc..

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8 proc. , w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10 proc., metali – o 4,9 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9 proc.

Październikowe odczyty należy traktować jako dobre zwłaszcza, że sytuacja pandemiczna była zła i były duże obawy, że może nastąpić poważne uderzenie w polską gospodarkę. Na razie nie ma pełnych odczytów na ten temat, jednak sytuacja w przemyśle pokazuje, że może być lepiej niż oczekiwano.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker