Europa

Liczba zezwoleń na pobyt w UE wyniosła aż 3 mln w 2019 roku!

W 2019 r. liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w UE dla obywateli państw trzecich wyniosła ok. 3 mln. Liczba ta wzrosła o 6 proc. (163 000) w porównaniu z 2018 r., co stanowi kontynuację tendencji wzrostowej obserwowanej od 2013 r. – podaje Eurostat.

Liczba zezwoleń na pobyt w UE wzrosła, gdyż imigranci chca pracować w Europie

Wzrost łącznej liczby pierwszych zezwoleń na pobyt w ujęciu rocznym wynikał głównie z rosnącej liczby pierwszych zezwoleń wydanych w związku z zatrudnieniem (wzrost o 214 000, czyli 22 proc.).

Względy związane z zatrudnieniem stanowiły 41 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w UE w 2019 r., względy rodzinne stanowiły natomiast 27 proc., edukacyjne – 14 proc., natomiast inne przyczyny, w tym ochrona międzynarodowa, stanowiły 18 proc.

Zobacz także: Imigranci są bardziej pracowici od nas

Największa liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w stosunku do liczby ludności na Malcie, Cyprze i w Polsce

W 2019 r. Polska wydała jedną czwartą wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w UE obywatelom państw trzecich (724 000), na kolejnych miejscach były Niemcy (460 000; 16 proc.), Hiszpania (320 000; 11 proc.), Francja (285 000; 10 proc.), Włochy (176 000; 6 proc.) i Czechy (117 000, czyli 4 proc.).

W porównaniu z liczbą ludności każdego z państw członkowskich najwyższy odsetek pierwszych zezwoleń wydanych w 2019 r. odnotowano na Malcie (42 zezwolenia wydane na 1000 mieszkańców), która wyprzedziła Cypr (26), Polskę (19), Słowenię (15) i Luksemburg (14). W całej UE w 2019 r. na 1000 mieszkańców wydano siedem pierwszych dokumentów pobytowych. W tym zestawieniu należy zauważyć, że Polska jest jedynym dużym krajem w czołówce. Oznacza to, że jesteśmy wyjątkowo proimigranckim krajem.

pozwolenie na prace na 1000 inh

Polska do pracy, Francja do nauki

Na czele listy pierwszych zezwoleń na pobyt w związku z zatrudnieniem stanęła Polska – w 2019 r. wydano 625 tys. zezwoleń (z czego 551 tys. dla Ukraińców), co stanowi 52 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń w UE wydanych w związku z zatrudnieniem. Francja wydała natomiast najwięcej zezwoleń związanych z edukacją (90 000 zezwoleń, czyli 23 proc. ogółu), wyprzedzając Niemcy (61 000; 15 proc.).

Zobacz także: Nowa polityka migracyjna jeszcze bardziej restrykcyjna

Państwa członkowskie, które wydały najwięcej dokumentów pobytowych ze względów rodzinnych w 2019 r., to Niemcy (167 000; 21 proc. ogółu), Hiszpania (144 000; 18 proc.), Włochy i Francja (odpowiednio 101 000 i 98 000; po 12 proc.). Niemcy były również w czołówce państw UE z innych powodów. W 2019 r. wydano 166 000 zezwoleń (30 proc.), z czego większość dotyczyła statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej (90 000) oraz ochrony ze względów humanitarnych (43 000).

Ponad jedna trzecia dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Ukrainy, Maroka i Indii

757 000 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenia na pobyt w państwach członkowskich UE w 2019 r., co czyni z nich największą grupę obywateli wśród wszystkich przyjezdnych. Prawie cztery na pięć z tych zezwoleń zostały wydane przez Polskę. Następne w kolejności są obywatele Maroka (133 000 zezwoleń, z czego 47 proc. wydano w Hiszpanii) i Indii (131 000, z czego 19 proc. w Niemczech). Obywatele tych państw stanowili ponad jedną trzecią (35 proc.) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2019 r.

Główną przyczyną wydania zezwoleń dla obywateli Ukrainy było zatrudnienie, które stanowiło 87 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2019 r. Ukraińcom i Białorusinom (58 proc.). Rodzina była główną przyczyną wydania zezwoleń wydawanych Marokańczykom (59 proc.), a edukacja w przypadku zezwoleń wydanych Chińczykom (40 proc.) i obywatelom Stanów Zjednoczonych (37 proc.). Pozostałe powody, a mianowicie status uchodźcy i ochrona uzupełniająca, dominowały w przypadku Syryjczyków (65 proc.).

Eurostat

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker