Europa

Liczba zezwoleń na pobyt w UE wyniosła aż 3 mln w 2019 roku!

W 2019 r. liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w UE dla obywateli państw trzecich wyniosła ok. 3 mln. Liczba ta wzrosła o 6 proc. (163 000) w porównaniu z 2018 r., co stanowi kontynuację tendencji wzrostowej obserwowanej od 2013 r. – podaje Eurostat.

Liczba zezwoleń na pobyt w UE wzrosła, gdyż imigranci chca pracować w Europie

Wzrost łącznej liczby pierwszych zezwoleń na pobyt w ujęciu rocznym wynikał głównie z rosnącej liczby pierwszych zezwoleń wydanych w związku z zatrudnieniem (wzrost o 214 000, czyli 22 proc.).

Względy związane z zatrudnieniem stanowiły 41 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w UE w 2019 r., względy rodzinne stanowiły natomiast 27 proc., edukacyjne – 14 proc., natomiast inne przyczyny, w tym ochrona międzynarodowa, stanowiły 18 proc.

Zobacz także: Imigranci są bardziej pracowici od nas

Największa liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w stosunku do liczby ludności na Malcie, Cyprze i w Polsce

W 2019 r. Polska wydała jedną czwartą wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w UE obywatelom państw trzecich (724 000), na kolejnych miejscach były Niemcy (460 000; 16 proc.), Hiszpania (320 000; 11 proc.), Francja (285 000; 10 proc.), Włochy (176 000; 6 proc.) i Czechy (117 000, czyli 4 proc.).

W porównaniu z liczbą ludności każdego z państw członkowskich najwyższy odsetek pierwszych zezwoleń wydanych w 2019 r. odnotowano na Malcie (42 zezwolenia wydane na 1000 mieszkańców), która wyprzedziła Cypr (26), Polskę (19), Słowenię (15) i Luksemburg (14). W całej UE w 2019 r. na 1000 mieszkańców wydano siedem pierwszych dokumentów pobytowych. W tym zestawieniu należy zauważyć, że Polska jest jedynym dużym krajem w czołówce. Oznacza to, że jesteśmy wyjątkowo proimigranckim krajem.

pozwolenie na prace na 1000 inh

Polska do pracy, Francja do nauki

Na czele listy pierwszych zezwoleń na pobyt w związku z zatrudnieniem stanęła Polska – w 2019 r. wydano 625 tys. zezwoleń (z czego 551 tys. dla Ukraińców), co stanowi 52 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń w UE wydanych w związku z zatrudnieniem. Francja wydała natomiast najwięcej zezwoleń związanych z edukacją (90 000 zezwoleń, czyli 23 proc. ogółu), wyprzedzając Niemcy (61 000; 15 proc.).

Zobacz także: Nowa polityka migracyjna jeszcze bardziej restrykcyjna

Państwa członkowskie, które wydały najwięcej dokumentów pobytowych ze względów rodzinnych w 2019 r., to Niemcy (167 000; 21 proc. ogółu), Hiszpania (144 000; 18 proc.), Włochy i Francja (odpowiednio 101 000 i 98 000; po 12 proc.). Niemcy były również w czołówce państw UE z innych powodów. W 2019 r. wydano 166 000 zezwoleń (30 proc.), z czego większość dotyczyła statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej (90 000) oraz ochrony ze względów humanitarnych (43 000).

Ponad jedna trzecia dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Ukrainy, Maroka i Indii

757 000 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenia na pobyt w państwach członkowskich UE w 2019 r., co czyni z nich największą grupę obywateli wśród wszystkich przyjezdnych. Prawie cztery na pięć z tych zezwoleń zostały wydane przez Polskę. Następne w kolejności są obywatele Maroka (133 000 zezwoleń, z czego 47 proc. wydano w Hiszpanii) i Indii (131 000, z czego 19 proc. w Niemczech). Obywatele tych państw stanowili ponad jedną trzecią (35 proc.) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2019 r.

Główną przyczyną wydania zezwoleń dla obywateli Ukrainy było zatrudnienie, które stanowiło 87 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2019 r. Ukraińcom i Białorusinom (58 proc.). Rodzina była główną przyczyną wydania zezwoleń wydawanych Marokańczykom (59 proc.), a edukacja w przypadku zezwoleń wydanych Chińczykom (40 proc.) i obywatelom Stanów Zjednoczonych (37 proc.). Pozostałe powody, a mianowicie status uchodźcy i ochrona uzupełniająca, dominowały w przypadku Syryjczyków (65 proc.).

Eurostat

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker