Polska

Coraz lepsze nastroje gospodarcze wśród polskich przedsiębiorstw

Nastroje gospodarcze w polskim przemyśle są dobre, jednak ograniczone moce przerobowe i niska podaż surowców negatywnie

Wskaźnik PMI będący papierkiem lakmusowym nastrojów gospodarczych szósty miesiąc z rzędu osiągnął wynik powyżej 50 punktów, który jest uważany za neutralny poziom. W grudniu PMI osiągnął poziom 51,7 pkt i był to najwyższy poziom od lipca.

Szczególnie dobrze wypadł poziom nowych zamówień, które wzrosły pierwszy raz od września. Wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększone aktywności importerów z Europy i Azji.

Grudniowy wzrost nowych zamówień przyczynił się do zwiększenia aktywności zakupowej polskich  producentów, co wywołało nasilenie presji na łańcuchy dostaw. Czas w jakim surowce i inne materiały produkcyjne dostarczane były do polskich fabryk wydłużył się w największym stopniu od maja. Przedsiębiorcy zaraportowali niedobory surowców – głównie z Chin – oraz wąskie gardła w transporcie.

W grudniu nasiliły się presje kosztowe, a tempo inflacji było najszybsze od kwietnia 2011. Wzrost cen  wynikał przede wszystkim z sytuacji na rynkach metali i rynkach drzewnych, słabszej wydajności chińskich dostawców oraz gorszej dostępności surowców. Producentom udało się częściowo przenieść wyższe koszty na klientów, co odzwierciedlał kolejny wzrost cen wyrobów gotowych.

W grudniu prognozy polskich producentów odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji uległy znacznej poprawie. Optymizm biznesowy był najwyższy od maja 2018, a także wyższy niż średnia z badań historycznych (od 2012). Pozytywne nastroje uzasadniano planami wprowadzenia nowych produktów oraz nadziejami na ożywienie gospodarcze po opanowaniu pandemii.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker