Polska

Polska z dużą nadwyżką handlową po listopadzie

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub. r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w eksporcie oraz 909,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3% – podał GUS.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3%, a w imporcie – 64,8%, wobec odpowiednio 86,9% i 65,9% w styczniu – listopadzie 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo – Wschodniej, który w eksporcie ogółem był na tym samym poziomie i wyniósł 6,0%, a w imporcie 6,2%, wobec 7,7% w analogicznym okresie 2019 r.

Po jedenastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Niemiec oraz Szwecji, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2019 r. 66,0%), a importu ogółem – 64,1% (wobec 63,8% w styczniu – listopadzie 2019 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 1,1 p. proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie obniżył się o 0,2 p. proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 78,2 mld PLN (20,0 mld USD, 17,6 mld EUR) wobec 55,1 mld PLN (14,4 mld USD, 12,8 mld EUR) w styczniu – listopadzie 2019.

GUS

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker