Europa

Europa i Afryka muszą odejść od relacji darczyńca-odbiorca

Europa i Afryka muszą odejść od relacji darczyńca-odbiorca – uznał Komitet Rozwoju PE, przedstawiając nową wizję stosunków między dwoma kontynentami. Wspólna strategia tych stosunków ma być przyjęta jeszcze w tym roku na szczycie UE-Unia Afrykańska.

Europa i Afryka muszą odejść od relacji darczyńca-odbiorca

Członkowie Komitetu Rozwoju poparli nową strategię partnerstwa z Afryką 20 głosami, przy dwóch głosach przeciw i trzech wstrzymujących się.

Strategia podkreśla potrzebę wyjścia poza zwykłą współpracę w takich kwestiach jak zielona transformacja, energia, transformacja cyfrowa, trwałe miejsca pracy, dobre rządy i migracja.

Kluczowe znaczenie dla przyszłych relacji UE z Afryką powinien mieć rozwój społeczny – stwierdzili deputowani.

Priorytetem partnerstwa powinna być edukacja, w tym szkolenie nauczycieli, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki i integracja dziewcząt. Celem powinna być także poprawa opieki zdrowotnej i krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Zobacz także: Neoimperializm i neokolonializm, czyli źródła zacofania gospodarczego w Afryce [ANALIZA]

Stosunki między UE a Afryką muszą „wyjść poza relacje dawca-odbiorca”. Zamiast tego UE i Afryka powinny współpracować na równych prawach, umożliwiając krajom afrykańskim między innymi osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zahamowanie zmian klimatycznych i wspieranie równości płci. Aby to osiągnąć, posłowie wzywają do przeznaczenia znacznych funduszy w przyszłym zewnętrznym instrumencie finansowym NDICI.

Komitet Rozwoju ma ambitne plany

Oczekiwania komitetu dotyczące przyszłej strategii UE-Afryka obejmują: długoterminowe wsparcie finansowe i techniczne UE dla krajów afrykańskich w celu przyspieszenia adaptacji do zmian klimatycznych oraz wsparcie UE dla afrykańskiej integracji regionalnej w celu zmniejszenia zależności od importu zagranicznego.

Komitet oczekuje także, iż UE udzieli wsparcia dla Afryki w jej ambicjach dotyczących kontynentalnej strefy wolnego handlu.

Zdaniem europosłów strategia powinna również skupić się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym oraz prawach, które mają być chronione przez UE w ramach nowego partnerstwa. W ocenie deputowanych międzynarodowi pożyczkodawcy, tacy jak MFW i Bank Światowy, powinni zrobić więcej w celu zmniejszenia zadłużenia. W nowym partnerstwie – uznali – priorytetem powinna być ludzka godność uchodźców i migrantów.

Zobacz także: Kolej w Afryce: Nowa trasa między Tanzanią a Burundi napotkała problem

„Europa i Afryka potrzebują się nawzajem; nowe i równe partnerstwo musi to odzwierciedlać. Razem możemy poprawić zrównoważony rozwój, walczyć z ubóstwem, niesprawiedliwością i nierównościami, chronić różnorodność biologiczną i walczyć ze zmianami klimatycznymi, a także rozwiązywać problemy zdrowotne na świecie. Umacnianie pozycji kobiet i młodych ludzi jest kluczem do naszego związku: oni są przyszłością. Odegrają decydującą rolę nie tylko w tym nowym partnerstwie, ale także na samym kontynencie afrykańskim” – powiedziała sprawozdawczyni , francuska deputowana Chrysoula Zacharopoulou.

PE w pełnym składzie omówi i zagłosuje nad projektem rezolucji podczas marcowej sesji plenarnej. Tekst wniesie wkład do dyskusji na temat przyszłej strategii UE-Afryka. Proces zakończy się przyjęciem wspólnej strategii na szczycie UE – Unia Afrykańska, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Odnowienie stosunków UE-Afryka zapowiedziała w 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

PAP EuroNews

Afryka: Wskaźnik skrajnego ubóstwa spadnie do poziomu 1,7% w latach 2056-65

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker