Europa

Ponad 6 proc. spadek PKB Unii Europejskiej

Ze wstępnych szacunków Eurostatu wynika, że PKB w Unii Europejskie w czwartym kwartale 2020 roku w stosunku do 2019 roku skurczył się o 4,8 proc. Z kolei w strefie euro spadek wyniósł 5,1 proc.

Z pierwszych prób prognozowania wynika, że w całym 2020 roku PKB spadł w UE o 6,4 proc., a w strefie euro o 6,8 proc.

W czwartym kwartale 2020 r. w stosunku do trzeciego kwartału PKB wyrównany sezonowo spadł o 0,7 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w UE. Spadki te wynikają z kolejnych obostrzeń będących następstwem jesiennej fali zachorowań. W trzecim kwartale 2020 r. mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami (+12,4 proc. w strefie euro i +11,5 proc. w UE)  były one jednak efektem najwyższych spadków w drugim kwartale od 1995 r., czyli od początku prowadzenia statystyk.

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za czwarty kwartał 2020 r., największy spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowała Austria (-4,3 proc.), a następnie Włochy (-2 proc.) i Francja (-1,3 proc.), natomiast największy wzrost Litwa (+1,2 proc.) i Łotwa (+1,1 proc.).

Oficjalnie Polska nie zaraportowała jeszcze swoich danych za IV kwartał.  

tabela wzrost

Eurostat

Polecane artykuły

Back to top button