Europa

Europejki coraz później rodzą dzieci

Średni wiek kobiet w UE w momencie urodzenia pierwszego dziecka stopniowo rośnie i w 2019 r. wyniósł 29,4 lat – wynika z danych Eurostatu. Średni wiek od 2015 roku wzrósł we wszystkich państwach członkowskich UE, choć w różnym stopniu.

Największa zmiana nastąpiła w Estonii, gdzie średni wiek wzrósł o 1 rok, z 27,2 lat w 2015 r. do 28,2 lat w 2019 r. Krajami z drugim największym wzrostem były Litwa i Luksemburg (po +0,9 lat). W tym samym okresie najmniejsze zmiany odnotowano na Słowacji (+0,1 roku) i Słowenii (+0,2).

Wiek pierwszego porodu waha się od 26,3 w Bułgarii do 31,3 we Włoszech.

W 2019 r. wiek matki przy pierwszym porodzie przekroczył 31 lat w trzech państwach członkowskich UE: we Włoszech (31,3 lat), Hiszpanii i Luksemburgu (w obu 31,1 lat).

Z kolei w dwóch państwach członkowskich średni wiek, w którym kobiety rodziły pierwsze dziecko, wynosił poniżej 27 lat: w Bułgarii (26,3 lat) i Rumunii (26,9 lat).

eurostat wiek przy porodzie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker