Polska

Inflacja w województwach. Małopolskie ze wzrostem cen przekraczającym 4 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne szacunki dot. inflacji w województwach w 2020 roku. Wynika w poszczególnych województwach są podobne, ale nie takie same. Między skrajnymi wartościami jest aż 1,5 p. proc.

W 2020 roku inflacja w całej Polsce wyniosła 3,4 proc. i mieściła się w założeniach celu inflacyjnego, który zakłada inflację na poziomie 2,5 proc. z możliwymi odchyłami o 1 p. proc. Niemniej jednak z podziałem na województwami różnica w rosnących cenach była różna.

Najniższy wzrost cen w okresie od I do IV kwartału 2020 zanotowano w województwie lubelskim. Tam inflacja wyniosła 2,8 proc. Było to też jedyne województwo gdzie wzrost cen był niższy niż 3 proc. Z kolei równe 3 proc. wyniósł w województwie lubuskim oraz podlaskim.

W pozostałych województwach wahania wynosiły od 3,1 proc. do 3,6 proc., a więc różnice co do zasady były niewielkie. W tej skali nie mieści się jednak województwo małopolskie, które istotnie wyróżnia się pod względem inflacji. W Małopolsce wzrost cen wyniósł 4,3 proc. To wyraźnie więcej niż inflacja dla całego kraj, która wynosi 3,4 proc. To też wyraźnie więcej niż wzrost cen w województwie z najniższym wskaźnikiem inflacji. Różnica między skrajnymi województwami wynosi 1,5 p. proc. Mając na uwadze fakt, że krajowa inflacja przekracza 3 proc., należy tę różnice traktować w kategoriach dużych.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker