Europa

Najbardziej opłacalne zawody w UE. Sektor IT króluje

Z opublikowanych danych Eurostatu nt. zarobków w różnych branżach, dowiadujemy się, jakie są najbardziej opłacalne zawody w UE. W 12 z 27 państw UE to IT jest miejscem, gdzie można zarobić najlepsze pieniądze. Wysoko jest także działalność finansowa i ubezpieczeniowa czy dostawa energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych. Po drugiej stronie mamy działalność noclegową i usługi spożywcze.

Najbardziej opłacalne zawody w UE. Sektor IT króluje

Wysokość zarobków osób różni się znacznie w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. W których sektorach można liczyć na wysokie pensje, a które nie zaskoczą nas dobrym wynagrodzeniem? Sprawie przyjrzał się Eurostat.

W 2018 IT branża informacyjno-komunikacyjna była najlepiej płatnym sektorem w 12 z 27 państw członkowskich UE i była druga w kolejnych 4. Średnie miesięczne zarobki brutto były wysokie również w kategorii „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. Chociaż był to najlepiej płatny sektor w „tylko” czterech państwach członkowskich (we Francji, na Węgrzech, na Malcie i w Szwecji), zajął drugie miejsce w szesnastu i trzecie w sześciu państwach członkowskich. Oznacza to, że w 26 z 27 państw UE ten sektor znalazł się na podium.

Zobacz także: Ratownicy medyczni – najbardziej niedoceniany zawód w Polsce?

Inną branżą o wysokich dochodach były też „dostawy energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji”, które był najlepiej płatną działalnością w sześciu państwach członkowskich i drugim w kolejnych dwóch.

Sectors with the highest and lowest earnings

Najmniej dochodowymi płacami są te z zakwaterowania i usług gastronomicznych

Na drugim końcu rankingu mamy “zakwaterowanie i usługi gastronomiczne”. Została wskazana jako branża o najniższych wynagrodzeniach we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Grecji, Malty i Słowenii (drugie miejsce w rankingu) oraz Chorwacji (trzecie miejsce). „Usługi administracyjne i pomocnicze” uplasowały się na drugim miejscu od końca w większości państw członkowskich (12 z 27), a ostatnim w trzech krajach (Grecja, Chorwacja i Słowenia).

Zobacz także: Związki zawodowe w USA cieszą się rosnącym poparciem społecznym

„Edukacja” była najlepiej płatną działalnością gospodarczą w Luksemburgu i drugą na Cyprze. Co ciekawe, „Handel hurtowy i detaliczny: naprawy pojazdów silnikowych i motocykli” był średnio najlepiej opłacanym w Grecji, a w większości pozostałych państw członkowskich należał do branż o niskich dochodach.

W znacznej części państw członkowskich zarobki w kategorii „Budownictwo” znalazły się w środku pola, przy czym najwyższą lokatę zajęło ono w Polsce (6. miejsce).

Radosław Ditrich

Zawody przyszłości a tradycyjny przemysł

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker