Europa

W 2020 roku nie przybyło Niemców

W ostatnich latach w Niemczech z roku na rok liczba mieszkańców rosła. Wzrost był spowodowany głównie migracją. W 2019 roku liczba mieszkańców ustabilizowała się na poziomie 83,2 miliona. W lutym 2021 roku niemiecki urząd statystyczny podał, że na 2020 liczba ta nie ulegnie zmianie.

Przez kilka ostatnich dekad liczba mieszkańców naszego zachodniego sąsiada systematycznie rosła. Wyjątkiem był rok 1998 oraz lata 2003–2010, gdy populacja się kurczyła. Ubiegły rok jest pierwszym od 2011, w którym nie ma przyrostu. Spowodowane jest to niską migracją i wyższą liczbą zgonów. Wzrost populacji już od lat 70. ub. wieku opiera się w Niemczech głównie na migracji, a nie na przyroście naturalnym. W rekordowym 2015 roku do Niemiec przybyło 1 139 402 osób.

W zeszłym roku w Niemczech na świat przyszło między 755 000 a 775 000 dzieci. Jednocześnie liczba zgonów przekroczy prawdopodobnie poziom 980 000, prognozuje niemiecki urząd statystyczny.

W 2019 roku wskaźnik urodzeń sięgał 778 090, a liczba zgonów wynosiła 939 520.

Aleksandra Fedorska

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker