Europa

Polska z drugim najwyższym odsetkiem kobiet wśród menedżerów

W III kwartale 2020 r. ponad 9,5 mln osób zajmowało kierownicze stanowiska w UE. Mimo stanowienia aż 46% zatrudnionych, kobiety stanowią jedynie 34% wszystkich menedżerów. Polska zajęła drugą pozycję (po Łotwie) pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych – wynika z danych Eurostatu.

W całej Unii Europejskiej na stanowisku kierowniczym pracowało w III kwartale 2020 roku 9,5 mln osób, z czego jedynie 3,3 mln to były kobiety. Mamy tutaj silny brak reprezentacji kobiet w tym zestawieniu – aż 88,4 mln z 192,3 mln pracowników w Unii stanowią kobiety. To 

46% wszystkich pracowników. Mimo to w przypadku stanowisk kierowniczych udział ten jest już dużo mniejszy i wynosi 34%. Warto zaznaczyć, że od początku prowadzenia statystyk (rok 2002) udział ten się zwiększa.

Pod względem procentowego udziału Polska zajmuje drugie miejsce w UE. Pierwszą pozycję zajmuje Łotwa z wynikiem 45%, następnie nasz kraj 44%, a na trzecim stopniu podium uplasowały się aż 4 państwa – Bułgaria, Węgry, Słowenia i Szwecja. Po drugiej stronie zestawienia mamy Cypr (27%), Holandię (26%) i Chorwację (24%).

Co ciekawe, kobiety w Polsce stanowią 44,8% pracujących (7,2 mln z 16,1 mln), a zajmują aż 43,9% stanowisk kierowniczych. Oznacza to, że dysproporcje w Polsce (patrząc z perspektywy pracujących) są naprawdę niewielkie. W przypadku mężczyzn, jeden menedżer przypada na 16 pracujących. U kobiet ten współczynnik wynosi 16,6.

Radosław Ditrich

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker