Nieruchomości

Dzielnica wieżowców w Krakowie – urzędnicy chcą ja wyznaczyć

Urzędnicy z Krakowa chcą wyznaczyć specjalną dzielnicę, w której będą mogły powstawać ponad 100-metrowe budynki. Dzielnica wieżowców w Krakowie ma liczyć 6,8 km2 i być umiejscowiona na południu miasta. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli urzędników, to do końca tego roku plan zostanie przedstawiony radzie miejskiej.

Dzielnica wieżowców w Krakowie – urzędnicy chcą ja wyznaczyć

Plany te są pokłosiem podpisanych przez radę miasta w 2018 zapisów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa, które wyznaczyły teren Rybitw i Płaszowa do przeobrażeń, rozwoju i stworzenia nowej multifunkcyjnej dzielnicy. Nowa dzielnica ma się znaleźć na południu Krakowa i objąć tereny Rybitw. Jej planowana powierzchnia to 680 ha na których będzie mogło mieszkać nawet 60 tys. krakowiaków. Będą mogły powstawać tam budynki o wysokości do nawet 150m.

Zobacz także: Polskie miasta przyszłości 2050 – Kraków na ostatnim miejscu

Granice dzielnicy mają być oparte od południa o linię kolejową, od wschodu o czwartą obwodnicę, a od północy o ulice Śliwiaka i Chriso Botewa. Teren na którym obecnie ulokowane są magazyny i przemysł, ma stać się multifunkcyjnym obszarem. Będzie to miejsce do pracy, do mieszkania i dla rozrywki. Nie zabraknie też miejsca dla terenów zielonych. Jak twierdzi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, projekt tego planu jest przełomowy. Nie powstał jeszcze do tej pory żaden dokument urbanistyczny, który w tak kompleksowy sposób uwzględniałby tak wiele funkcji życiowych w jednym miejscu.

Nowe Miasto
źródło: UM Kraków

W planach nie zabrakło też miejsca dla transportu zbiorowego

W planach nie zabrakło też miejsca dla transportu zbiorowego. Już w obecnych inwestycjach przewiduje się np. realizację przedłużenia linii tramwajowej z Małego Płaszowa do os. Złocień, czy remont wielu ulic (wydłużenie ul. Domagały, remont ul. Półłanki czy nawet wyznaczenie nowych ulic). Dzięki temu dzielnica ma się wpisywać w zasady współczesnej myśli urbanistycznej.

Zobacz także: Krakowski rynek magazynowy i jego możliwości rozwojowe

Wydział Planowania Przestrzennego UMK przygotował wstępną koncepcję planu. Jesteśmy po opiniach wewnętrznych naszych wydziałów i jednostek, co do przedstawionej przez nas propozycji, a w najbliższym czasie będziemy chcieli przejść do kolejnego etapu procedury planistycznej i uzgadniać zapisy dokumentu z organami zewnętrznymi. W następnej kolejności wyłożymy ten plan do publicznego wglądu – mówi zastępca prezydenta Krakowa.

Plan ma być przedstawiony radnym do końca bieżącego roku.

Radosław Ditrich

Jaki pomysł na małopolską gospodarkę ma Metropolia Krakowska?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker