Drogi I mosty

Od 1 czerwca wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego. Piesi z większymi prawami

Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, w wyniku której od 1 czerwca tego roku w życie wejdą duże zmiany dla kierowców i pieszych.

Nowelizacja prawa przewiduje poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych. Z godnie z wchodzącymi w życie od 1 czerwca zmianami pieszy będący na przejściu dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy zamierzający na przejście wejść przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Pojawiają się także nowe obowiązki nałożone na pieszych. Pieszy przechodzący przez pasy ma zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń, które zaburzają właściwe obserwowanie otoczenia. Chodzi tu szczególnie o ograniczanie percepcji wzrokowej.

Ustawa obniża także dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym w godzinach nocnych. Od czerwca zamiast dopuszczalnych 60 km/h, w terenie zabudowanym między godz. 23 a 5 będzie można się poruszać z prędkością 50 km/h, czyli z taką jak przez resztę dnia.

Ważną zmianą dla kierowców podróżujących autostradami i drogami szybkiego ruchu będzie obowiązek zachowania właściwej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Przepis ten nie będzie obowiązywał podczas wyprzedzania.

Polecane artykuły

Back to top button