Polska

PKN ORLEN inwestuje w biogazownie

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, nabyła dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln m sześć. biogazu rocznie. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, zakładającą budowę  efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii.

Spółka ORLEN Południe, która rozwija nową linię biznesową w obszarze produkcji biogazu, wcześniej przejęła biogazownię rolniczą w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Natomiast w Głąbowie Orlen Południe nabył dwie działki o powierzchni 1,36 ha i 0,23 ha wraz z rozpoczętą budową biogazowni o mocy nie przekraczającej 1 MWe. Spółka zamierza zrealizować tę inwestycję z założeniem jej rozbudowy do ok. 3 MWe. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano już na pierwszy kwartał tego roku. Ich wykonawcą będzie polska firma PROEKO z Witaszyc. Produkowany w instalacji biometan mógłby być tłoczony do sieci gazowej w ilości ok. 7 mln m sześć. rocznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

Nieruchomości w Głąbowie są dobrze zlokalizowane z punktu widzenia dostępności substratów niezbędnych do produkcji biogazu. Zakup gruntów pod budowę własnej biogazowni stanowi kolejny krok w procesie tworzenia linii biznesowej ORLEN Południe w obszarze produkcji biogazu. Zakłada on zarówno budowę nowych instalacji, jak też przejmowanie oraz modernizację istniejących obiektów. W Głąbowie powstanie pierwsza biogazownia wybudowana przez ORLEN Południe. Natomiast w grudniu ub.r. spółka nabyła już istniejącą, nowoczesną biogazownię rolniczą o mocy 1,99 MWe w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka. W planach jest przekształcenie jej w wytwórnię biometanu.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker