GospodarkaNewsPolska

Najwyższy średni odsetek dodatkowych zgonów w UE odnotowała Polska

Wiosną ubiegłego roku liczba zgonów w UE zaczęła gwałtownie rosnąć z powodu COVID-19: w niektórych częściach Europy zgony były wyjątkowo wysokie w porównaniu ze średnią śmiertelnością w poprzednich latach. Co warto zaznaczyć, to właśnie Polska odnotowała w UE najwyższy średni odsetek dodatkowych zgonów.

Od marca do grudnia 2020 r. miało miejsce 580 000 nadmiarowych zgonów

Jak wynika z danych Eurostatu, w sumie w UE w okresie od marca do grudnia 2020 r. miało miejsce 580 000 nadmiarowych zgonów w porównaniu z tym samym okresem w latach 2016–2019. Pierwszy wzrost nadmiarowej śmiertelności odnotowano w kwietniu 2020 r. Wówczas wyniósł on 25% w porównaniu ze średnią z tego samego miesiąca w latach 2016-2019.

W okresie od maja do lipca odnotowano niższy poziom nadwyżki umieralności, a kolejny wzrost umieralności rozpoczął się w sierpniu – wrześniu drugą falą pandemii. Nadmierna śmiertelność w UE była o 8% wyższa od średniej w sierpniu i wrześniu, o 18% w październiku, a szczyt na poziomie +41% osiągnęła w listopadzie. W grudniu również liczba zgonów była wyraźnie powyżej średniej dla tego miesiąca z lat 2016-2019. W ostatnim miesiącu roku była o 30% wyższa.

Zobacz także: Jaki kraj najgorzej radzi sobie z pandemią? Polska!

Chociaż w Europie obserwowano nadmierną śmiertelność przez większą część roku, szczyty i intensywność epidemii różniły się znacznie w poszczególnych krajach. Wiosną najgorzej radziły sobie kraje Południa i Beneluksu. Z kolei stosunkowo dobrze radziły sobie kraje Europy Środkowej. Jesienią role się odwróciły. Południe radziło sobie relatywnie lepiej, z kolei najgorzej wypadały kraje Europy Środkowej na czele z Polską. W listopadzie Polska odnotowało nadwyżkową śmiertelność na poziomie 96,9%. W trakcie całej pandemii gorzej było tylko w malutkim Liechtensteinie w grudniu, kiedy nadwyżka wyniosła 109,5%.

Polska odnotowała w UE najwyższy średni odsetek dodatkowych zgonów

O tym, że Polska wyjątkowo słabo radzi sobie z pandemią pisaliśmy już w styczniu, uwzględniając dane do końca listopada. Wówczas w liczbie nadmiarowych zgonów na 1 mln mieszkańców ustępowaliśmy tylko Bułgarii.

Teraz postanowiliśmy wyliczyć średni miesięczny nadmiarowy odsetek zgonów od marca 2020 do stycznia tego roku. Posłużyły nam ku temu dane Eurostatu. Eurostat porównywał przytoczone miesiące w stosunku do średniej w latach 2016 – 2019. Najwyższy średni nadmiarowy odsetek zgonów odnotowano na przestrzeni analizowanych 11 miesięcy w Polsce. Średnio Polska w tym okresie odnotowała 23,5% więcej zgonów niż w okresie 2016 – 2019.

Tuż za Polską znalazły się Czechy z rezultatem 23,1%, a za naszym sąsiadami Hiszpania z wynikiem średnio 23% nadmiarowych zgonów każdego miesiąca. Powyżej poziomu 20% znalazła się jeszcze Słowenia z rezultatem 22,4% oraz Liechtenstein – 21,1%.

W całej UE średnio każdego miesiąca umierało o 15,1% więcej osób niż w okresie 2016 – 2019. Jedynym z badanych krajów, który w analizowanym okresie odnotował mniejszą średnią liczbę zgonów była Norwegia. Ten skandynawski kraj może się pochwalić spadkiem na poziomie 0,5%. Blisko średniej z lat 2016 – 2019 była także Islandia. Tam średnia nadmiarowa liczba zgonów w okresie od marca 2020 do stycznia 2021 wyniosła 0,2%.

Paweł Piotrowicz

Ranking Bloomberga: Polska nie radzi sobie z pandemią

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker