Europa

Zużycie surowców w UE wynosi ponad 14 ton na osobę

Zużycie surowców w UE w 2019 roku wyniosło ponad 14 ton na osobę. Połowę tej wartości stanowiły minerały niemetaliczne, prawie jedna czwarta to biomasa (24%). Z kolei kopalne surowce energetyczne odpowiadały za jedną piątą (20%) zużycia, a rudy metali za 5%.

Zużycie surowców w UE wynosi ponad 14 ton na osobę

Analiza krajowego zużycia surowców według kategorii materiałów pokazuje względne znaczenie różnych materiałów i ich potencjał do ponownego wykorzystania, odzysku lub recyklingu. Z biegiem czasu wzorce konsumpcji tych materiałów ewoluowały w różny sposób. Od początku tysiąclecia zużycie biomasy jest dość stabilne, w przeciwieństwie do zużycia rud metali i minerałów niemetalicznych, na które szczególnie wpływ miał kryzys gospodarczy z lat 2008-2009. Zużycie kopalnych materiałów energetycznych stopniowo malało w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Zobacz także: Polska na 32. miejscu w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

Kto w UE zużywa najwięcej materiałów?

Poziom krajowego zużycia materiałów różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE: od 8 ton na osobę w Hiszpanii do prawie 32 ton na osobę w Finlandii. Na krajowe zużycie materiałów w każdym kraju wpływa zasobność w surowce naturalne. Taka sytuacja może istotnie wpływać na zużycie surowców w danym kraju. Tak jest np. w Finlandii, gdzie bardzo rozwinięty jest przemysł drzewny. Gdy dodamy do tego niewielką liczbę ludności, to wówczas tak duże zużycie surowców nie będzie niczym zaskakującym.

surowce

Ponadto zużycie głównych kategorii materiałów również różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE. W 2019 r. konsumpcja minerałów niemetalicznych wahała się od 2 ton na osobę w Holandii do 21 ton na osobę w Rumunii. Różnice między krajami mogą wynikać ze zróżnicowanego poziomu działalności budowlanej (inwestycji), gęstości zaludnienia i rozmiaru infrastruktury transportowej, takiej jak sieci drogowe.

Zużycie biomasy również znacznie się różni w całej UE: od tony na osobę na Malcie do 8 ton na osobę w Danii i Irlandii. Gospodarki o wysokim zużyciu biomasy często specjalizują się w produkcji drewna (Finlandia) lub produkcji zwierzęcej (Irlandia, Dania). Zużycie kopalnych materiałów energetycznych wynosiło około 3 ton na osobę na poziomie UE, a różnice między krajami były mniej wyraźne.

Eurostat

Polacy nie radzą sobie z recyklingiem i gospodarką w obiegu zamkniętym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker