GospodarkaNewsPolska

Średnia oczekiwana długość życia zmalała, więc emerytury będą wyższe

Główny Urząd Statystyczny, opublikował tablice, z których wynika, że średnia oczekiwana długość życia zmalała. Co warto zaznaczyć, tablice te służą do wyliczania wysokość emerytur. Z najnowszych danych wynika, że zmiany w emeryturach mogą być znacznie większe niż w poprzednich latach.

Średnia oczekiwana długość życia zmalała, więc emerytury będą wyższe

Tablice średniej długości trwania życia są jednym z dwóch składników, który służy do wyliczania świadczenia emerytalnego. Obecnie emerytury wylicza się w następujący sposób – uzbierany kapitał podzielony przez średnią oczekiwaną długość życia wyrażoną w miesiącach w momencie przejścia na emeryturę. I właśnie ten drugi składnik jest zawarty w tablicach opublikowanych dziś przez GUS.

Im wyższa oczekiwana długość życia w momencie przejścia na emeryturę, tym miesięczne świadczenie będzie niższe. Z kolei im krótszy przewidywany okres życia tym świadczenie jest wyższe. Oczywiście przy takim samym poziomie uzbieranego kapitału. To też tłumaczy, dlaczego pozostanie na rynku pracy o kilka lat dłużej, istotnie zwiększa wysokość świadczenia emerytalnego.

Zobacz także: Lata pracy a wysokość emerytury. 7 lat dłuższy staż pracy to o 70% wyższe świadczenie

Wiemy już, że zmiany w tablicach GUS były bardzo wyraźne w stosunku do poprzednich lat. Ze względu na wysoką liczbę zgonów spowodowaną pandemią Covid-19 średnia długość życia dla 60 latków zmalała o 13,8 miesiąca, natomiast dla 65-latków o 13,3 miesiąca.

W związku z powyższymi zmianami oczekuje się, że 60-latek przeżyje średnio jeszcze 247,7 miesięcy, natomiast 65-latek 204,3 miesiące.

Takie zmiany wpłyną na wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych. Będą one wyższe. Dla przykładu 65-latek, który ma uzbierane na koncie emerytalnym 250 tys. złotych, otrzyma emeryturę na poziomie 1224 złote. Gdyby jednak świadczenie wyliczano na podstawie zeszłorocznych tablic GUS, to wysokość świadczenia wyniosłaby 1149 złotych. Pomimo że oczekiwana długość życia spadła o nieco ponad 13 miesięcy, to miesięczne świadczenie wzrosło o 75 złotych.

Dlatego należy się spodziewać, że osoby odchodzące na emeryturę 1 kwietnia 2021 roku, a 31 marca 2022 roku istotnie zyskają na wysokości świadczeń. To właśnie w tym okresie będą obowiązywać opublikowane właśnie tablice średniego dalszego trwania życia.

Od czego zależy wysokość emerytury? Wyjaśniamy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker