Europa

Obywatele państw trzecich w UE stanowią 5,1 proc. unijnej populacji

Jak wynika z danych Eurostatu, na dzień 1 stycznia 2020 r. w UE mieszkało 23 mln obywateli państw trzecich. Co warto zaznaczyć, obywatele państw trzecich w UE stanowią 5,1 proc. unijnej populacji

Obywatele państw trzecich w UE stanowią 5,1 proc. unijnej populacji

Oprócz obywateli państw trzecich w krajach UE mieszkało 13,5 mln osób posiadających obywatelstwo innego państwa UE. To z kolei odpowiadało za 3% unijnej populacji.

W ujęciu względnym państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku obywateli innego państwa był Luksemburg (47% ogółu ludności). Wysoki odsetek obcokrajowców (10% lub więcej populacji rezydentów) odnotowano również na Malcie, Cyprze, w Austrii, Estonii, na Łotwie, w Irlandii, Niemczech, Belgii i Hiszpanii. Z kolei w Polsce i Rumunii obcokrajowcy stanowili mniej niż 1% ludności.

Zobacz także: Imigranci w Danii będą musieli pracować, aby otrzymać zasiłek

Migracja wewnątrz Unii Europejskiej

W większości państw członkowskich UE większość obcokrajowców stanowili obywatele krajów nienależących do UE. Jedynie w Belgii, Irlandii, Luksemburgu, Austrii i na Słowacji obcokrajowcy byli głównie obywatelami innego państwa członkowskiego UE.

Share of non nationals in resident population 2020 EU and EFTA

Dla Eurostatu osobami, które są wliczane do statystyk to imigranci, którzy przebywali (lub oczekuje się, że będą przebywać) na terytorium państwa członkowskiego UE przez okres co najmniej 12 miesięcy. Podobnie jest z emigrantami mieszkającymi za granicą przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Dlatego też dane zebrane przez Eurostat dotyczą migracji na okres 12 miesięcy lub dłuższy. Z tego powodu wielu Ukraińców przebywających w Polsce nie jest wliczane do statystyk. Wynika to z faktu, że często mają zgodę na pracę wydawaną na okres pół roku.

Eurostat

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker