Polska

Dług publiczny w Polsce w 2020 roku mocno zbliżył się do konstytucyjnego limitu

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane na temat długu publicznego i deficytu budżetowego w 2020 roku.

W ubiegłym roku deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2020 roku 6,9% PKB. Z kolei dług sektora ukształtował się na poziomie 57,5% PKB. To znacznie więcej niż w 2019 roku. Wówczas deficyt wyniósł 0,7%, a dług publiczny osiągnął poziom 45,6% PKB.

Tak duży wzrost długu publicznego jest efektem kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19 i próby ratowania gospodarki. Jednocześnie w przypadku długu publicznego jest to rezultat poniżej konstytucyjnego limitu długu wynoszącego 60% PKB.

Konstytucyjny limit długu, czyli próg, o który wybijemy sobie zęby

Warto dodać, że zgodnie z założeniami Paktu Stabilności i Wzrostu funkcjonującego w ramach UE, kraje członkowskie nie mogą mieć długu publicznego większego niż 60% PKB, a deficytu budżetowego większego niż 3% PKB. Jednakże jest to obecnie dokument nierespektowany. Komisja Europejska podaje, że kraje członkowskie mają się nie przejmować Paktem i skupić się na ratowaniu gospodarek i miejsc pracy.

Eurostat dane dla państw członkowskich opublikuje 22 kwietnia.

Polecane artykuły

Back to top button